Terug naar Korte berichten 14 July 2022

Rekentool rechtsherstel box 3 na Kerstarrest

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rekentool rechtsherstel box 3 na Kerstarrest

De Belastingdienst heeft een #rekentool gepubliceerd op basis waarvan per jaar kan worden berekend wat het 'rechtsherstel’ oplevert over de jaren 2017 tot en met 2021. Deze laat ook zien wanneer het ‘herstel’ hoger uitpakt dan de oorspronkelijke heffing – in dat geval blijft uiteraard de gunstigere oude heffing gelden.

Bij deze rekentool moet wel worden bedacht dat dit niet altijd een redelijke uitkomst oplevert. Zoals ik al schreef in ‘Beperkte uitleg 'spaargeld' in Besluit rechtsherstel Kerstarrest’ wordt de categorie ‘spaargeld’ veel te beperkt uitgelegd.

Ook de categorie 'overig’ is veel te breed. Daar valt namelijk behalve spaargeld in de zin van ‘bankdeposito’s’ al het andere onder, terwijl de nieuwe fictieve rendementen puur op basis beleggingen en onroerend goed zijn berekend. 

Dat ‘schulden’ juist tegen een veel lager rendement worden meegenomen, kan ook tot wrange situaties leiden.

Tot slot kan het werkelijk rendement in een specifiek belastingjaar veel lager uitvallen dan waar fictief van wordt uitgegaan. Ook in dat geval is verstandig om bezwaar te maken of – voor zover u over enig jaar in het ‘massaal bezwaar’ viel – te verzoeken om ambtshalve vermindering.

Let op: alleen als u daarvan expliciet bericht heeft gehad, valt u onder ‘massaal bezwaar’. Zo niet, zorg dat u tijdig bezwaar maakt. Aanslagen die nog moeten worden opgelegd vallen er sowieso buiten. Daartegen moet dus na de aanslagdatum binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.

Bronnen:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rekentool-rechtsherstel-gunstigere-activity-6953268110502060032-jhRg  

Meer lezen

Over het Kerstarrest en gevolgen daarvan zie ook de eerdere ‘Korte berichten’:

  • 30-06-2022

Beperkte uitleg 'spaargeld' in Besluit rechtsherstel Kerstarrest

  • 20-05-2022

Geen box 3 compensatie voor te laat-bezwaarmakers; waarom en wat betekent dit voor inkeerders?

  • 28-04-2022

Herstel voor bezwaarmakers box 3 via 'forfaitaire spaarvariant'

  • 19-04-2022

Rechtsherstel box 3: nieuwe ficties. Recht op procederen voor individuele compensatie niet aangetast

  • 15-04-2022

Contouren van een toekomstig box 3 - rechtsherstel Kerstarrest nog ongewis

  • 10-01-2022

Beleggers in cryptovaluta: maak bezwaar tegen vermogensheffing (box 3) over 2018

  • 24-12-2021

Hoge Raad corrigeert '#discriminatoire' box 3 heffing over 2017 en verder