Fiscale mediation

Mediator in huis

Sinds 2019 is Marloes Lammers gekwalificeerd als mediator. Mediation wordt van steeds groter belang binnen het belastingrecht. Ook de Belastingdienst beschikt over mediators, die ingezet kunnen worden in vastgelopen discussies. Binnen een mediationtraject wordt niet alleen gekeken naar het beperkte conflict over bijvoorbeeld een specifieke belastingaanslag, maar is erop gericht om onderliggende problemen en frustraties te onderkennen en tot een totaaloplossing te komen.

Fiscale mediation

Fiscale mediation is gericht op verbetering van de relatie tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Marloes Lammers kan niet alleen als mediator worden ingeschakeld, maar kan u ook bijstaan in een belastingrecht mediation. Op die manier bent u zeker van een deskundige aan uw zijde die u kan helpen om in de mediation tot werkbare oplossingen te komen.

Eigen initiatief

Als een conflict met de Belastingdienst is vastgelopen, kan zowel u als de Belastingdienst voorstellen om een mediator in te schakelen. Zoals gezegd heeft de Belastingdienst zelf mediators, maar het kan zijn dat u liever samen een externe mediator kiest. Wanneer partijen het (gedeeltelijk) met elkaar eens worden, worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Aan een dergelijke vaststellingsovereenkomst zijn beide partijen gebonden.

Conflictoplossing

De technieken die binnen een mediation worden gebruikt, zijn gericht op conflictoplossing en het verbeteren van de onderlinge communicatie en relatie. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een 'echte' mediationsetting, zijn dit nuttige kwaliteiten die in andere vormen van onderhandelingen kunnen worden ingezet.