Lijst met veelgestelde vragen

Hoe staat HuygenLammers Advocaten ingeschreven bij de KvK?

HuygenLammers Advocaten B.V. is gevestigd aan de Willemsparkweg 100b te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81641508.

Is HuygenLammers Advocaten aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten?

Ja, de advocaten van HuygenLammers Advocaten zijn toegelaten tot de Nederlandse Orde van Advocaten te Amsterdam. Wij hebben ons geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Welke rechtsgebieden dat betreft, vindt u op onze persoonlijke pagina’s. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Is HuygenLammers Advocaten Advocaten verzekerd?

Ja, HuygenLammers Advocaten en haar advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Heeft HuygenLammers Advocaten Advocaten een klachtenregeling?

Jazeker, zie onze Klachtenregeling.

Hoe gaat HuygenLammers Advocaten om met privacy?

Als advocaten gaan wij van nature al zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons uiteraard ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie onze Privacyverklaring.

Gelden er algemene voorwaarden?

Ja. HuygenLammers Advocaten is de enige opdrachtgever van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn de Algemene Voorwaarden van HuygenLammers Advocaten van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Lees hier onze Algemene Voorwaarden.

Heeft HuygenLammers Advocaten een derdengeldenrekening?

Nee, HuygenLammers Advocaten heeft geen derdengeldenrekening en kan dus geen gelden voor cliënten ontvangen.