mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers

Boeken en overige publicaties

 • Hoofdzaken formeel belastingrecht, mede-auteur vanaf de 4e druk (2019);
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht, mede-auteur vanaf de 4e druk (2016)
 • Casuïstiek formeel belastingrecht, mede-auteur vanaf de 4e druk (2016)
 • NDFR, commentaar bij wetsartikelen: 8:42 t/m 8:80b en 8:88 t/m 8:95 Algemene wet bestuursrecht.
  Met betrekking tot de behandeling van fiscale beroepzaken en schadevergoeding

2022

2021

 • FM.nl, "Vragenbrieven van de Belastingdienst: Hoe ver moet u gaan?", 1 april 2021

2020 en ouder

 • FM.nl, "Btw-fraude: voorkomen is beter dan genezen!" 30 november 2020
 • FM.nl, "Belastingdienst: "Vergeet mij niet!", 2 november 2020
 • Taxence, "Blog | Prinsjesdag 2020: vertrouwen is goed, controle is beter?!?"15 september 2020
 • PE Academy, "Cursus Fiscale bestuurlijke boete", maart 2020 (Cursus Fiscalist | PE-Academy (pe-academy.nl))
 • TFB 2019/3.14, "Is medation in fiscale strafzaken een optie?", mei 2019
 • FTM.nl, “Nieuw Europees btw plan schrikt fraudeurs niet af”, met Carlijn van Dijk, 1 juni 2018
 • Ikgastarten.nl, “Controle door de belasting: hoe werkt dat?”, https://www.ikgastarten.nl/belasting/controle-door-de-belasting-hoe-werkt-dat, 26 april 2018
 • TFB 2016/1, “Is de informatie-uitwisseling door de inspecteur ‘Smaranda Bara’-proof?”, 1 februari 2016
 • TFB 2016/3, "Biedt de informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming?" 1 mei 2016
 • TFB 2005/4, "Verletkosten, onverlet verstrekken?", 1 september 2015
 • OSP 2015/04-02, “Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte?”, 2 april 2015
 • BTW-bulletin 2015/16, “De aftrek van btw ‘staat’ niet meer rotsvast”, 19 februari 2015
 • BTW-Bulletin 2014, “Uitvoering en controle van de nieuwe btw-regelgeving telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten per 1 januari 2015”, 3li september 2014
 • BTW-Bulletin 2014/9, “‘Btw-scholenconstructies’ en misbruik van recht”, 1 september 2014
 • BTW-bulletin 2014/62, “Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald”, 24 juni 2014
 • MBB 2012/6, "Het verdedigingsbeginsel", 16 juli 2012
 • Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2010/06, “De fiscale strafbeschikking”, 1 juni 2010
 • WFR 200/332, "De ontwikkeling in het formele belastingrecht in 2006: transparantie, met mr. E.J.M Rosier, 1 januari 2007
 • WPNR 2005/6608, "Belastingrechtspraak naar de rechtbanken", met mr. R.J. Koopman, 5 februari 2005

mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma

Zie ook Vanessa Huygen op LinkedIn

Boeken en overige publicaties

 • NDFR, commentaar bij wetsartikelen: art. 44 t/m 48a Invorderingswet 1990 (IW)
 • Met betrekking tot aansprakelijkheid van derden voor belastingschulden, waaronder de (beperking van) aansprakelijkheid van erfgenamen.

2022

2021

2020 en ouder

 • NLF-W 2020/22, “Dreigende doorbreking verschoningsrecht door de Belastingdienst. Een pleidooi ter behoud van het verschoningsrecht voor rechtszoekenden en hun advocaten”, 27 oktober 2020
 • FD, “Zwartspaarder heeft nog wel mogelijkheden bij inkeerregeling”, met mr. W.G.G. Jansen de Lannoy, 20 augustus 2020 
 • TFB 2020/8, “Corona biedt fiscale proceskansen”, 1 april 2020
 • Taxence 23 augustus 2018, “Fiscus moet óók interne stukken verstrekken die hij zelf niet gebruikte”
 • TBS&H 2016/3, “Witwassen, ontneming & fiscale delicten anno 2016; De complicaties bij witwassen & ontneming van voordelen uit belastingfraude”
 • TFB 2015/3, “Fiscaal medeplegen of medeplichtigheid: waar ligt de grens?”, met mr. Marloes Rijksen, mei 2015
 • Tijdschrift onderneming & strafrecht in de praktijk 2014/01, “Ingrijpende uitbreidingen in het fiscale straf- en boeterecht”, januari 2014
 • TFB 2012/7, “Witwassen en fiscaliteit anno 2012”, oktober 2012
 • Het Register 2012/4, “Schorsing van aanslagen”, augustus 2012
 • NJB 2009, 603, “Het arrest-Salduz en het recht op bijstand bij politieverhoor”, 27-03-2009