Terug naar Artikelen 17 April 2024

Belastingrente en invorderingsrente

Geschreven door: Marloes Lammers

Fiscale rentes: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet!

Fiscale rentes, zoals belastingrente en invorderingsrente, staan volop in de aandacht. Marloes Lammers schreef voor het tijdschrift van het RB (Register Belastingadviseurs) dit artikel over de verschillende soorten fiscale rentes en de pijnpunten die er in de verschillende regelingen zitten. De invoering van de belastingrente die ooit was bedoeld voor compensatie, lijkt nu meer gedreven door begrotingsaspecten, waardoor het systeem asymmetrisch is geworden. Belastingplichtigen hebben beperkte invloed, terwijl de Belastingdienst bevoorrecht lijkt. De hoogte van de belastingrente, gekoppeld aan de wettelijke rente maar met een opslag, roept vragen op over transparantie en eerlijkheid. Mede met het oog op de uitleg van het begrip ‘verzuim’ waardoor de Belastingdienst bijna niet in verzuim kan komen en de belastingplichtige heel snel. Het streven naar evenwicht in dit complexe landschap blijft een uitdaging, met het risico dat de Belastingdienst nu lijkt te ‘sparen’ bij de belastingplichtige in plaats van andersom. Helaas hebben we het er nog wel ‘even’ mee te doen en zullen we als fiscalisten zelf op moeten letten en tijdig om (voorlopige) aanslagen moeten vragen om niet in de fuik van de belastingrente te lopen.