Bijstand in (FIOD-)strafzaken

Mondt een fiscaal onderzoek uit in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek dan staan wij ook voor u klaar. Op die manier heeft u alle kennis en kunde in één persoon zitten. Heeft u al een eigen strafrechtadvocaat? Dan kunnen we ook samen optrekken en bijvoorbeeld als klankbord voor hem of haar fungeren. Door onze kennis van het fiscale recht en raakvlakken met het strafrecht levert onze bijstand op deze manier meerwaarde op naast uw strafrechtadvocaat. Voor de overlap tussen belastingrecht en strafrecht zie ook ons specialisme Overlap belastingrecht en strafrecht.

Staat de FIOD op de stoep? Neem contact met ons op!

Wij kunnen u bijstaan zodra u te maken krijgt met het fiscale strafrecht. Zo kunt u een brief ontvangen van de FIOD dat u als getuige of als verdachte in een strafzaak wordt gehoord. Maar u kunt ook op een wat minder aangename manier met de FIOD worden geconfronteerd, namelijk dat ze bij u en/of uw bedrijf een inval houden om alle administratie in beslag te nemen. Doet een van die situaties zich voor, bel dan direct met uw advocaat. Deze kan u bijvoorbeeld helpen bij:

  • doorzoeking door de FIOD,
  • verhoren als getuige,
  • verhoren als verdachte,
  • bij voorlopige hechtenis en
  • bij andere dwangmaatregelen
  • en bij het verdere onderzoek.

In de primaire fase, na aanhouding of bij een verhoor op uitnodiging, is het al dan niet verklaren en de manier waarop (de proceshouding) van groot belang. Verderop in het proces kunnen we als advocaat onderzoekswensen verwoorden, zoals het horen van getuigen die uw zaak kunnen helpen. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van uw strafzaak is van belang om tegenwicht te bieden aan de opsporingsinstantie (FIOD). Op die manier verzekert u zichzelf ervan dat de rechter niet alleen de visie van het OM (Openbaar Ministerie) voor ogen heeft wanneer hij uw zaak behandelt, maar de zitting voorbereidt met informatie over beide kanten van het verhaal.

Voorbereid met handleidingen 

Een doorzoeking of verhoorsituatie kan onverwacht plaatsvinden. Om daarop voorbereid te zijn of om ter plekke te weten wat u vooral wel of niet moet doen, hebben wij de volgende handleidingen opgesteld die u hieronder kunt openen en downloaden:

Wanneer de FIOD komt doorzoeken bij een advocatenkantoor - omdat het kantoor of een advocaat verdacht is, of vanwege een onderzoek gericht op een andere verdachte - zijn specifieke aandachtspunten van belang:  

Dreigend strafrecht

Als ondernemer is de Belastingdienst een ‘vaste’ klant. Niet alleen voor het indienen van diverse belastingaangiften, maar ook omdat u te maken kunt krijgen met een controle door de Belastingdienst. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een boekenonderzoek, of een onderzoek naar aanleiding van uw eigen (on)vrijwillige verbetering. Uit zo’n onderzoek kunnen belastingaanslagen voortvloeien, maar ook een strafzaak. Wanneer de Belastingdienst vermoedt dat onjuistheden opzettelijk zijn begaan (belastingfraude), kan uw zaak worden aangemeld bij het OM (Openbaar Ministerie) voor strafrechtelijke afdoening.

Zwijgrecht

Een van de belangrijkste rechten die u heeft als verdachte is het zwijgrecht. Een 'zwijgplicht' heeft u in beginsel niet, tenzij u een geheimhoudingsplichtige bent. 

Recht om uzelf niet te belasten 

Sterk gekoppeld aan het zwijgrecht is het recht uzelf niet te belasten. Dit wordt ook wel aangeduid als de ‘waarborg tegen zelfincriminatie’ of het ‘nemo tenetur-beginsel’. Dit houdt in dat u niet kunt worden verplicht om bewijs tegen uzelf aan te leveren in de vorm van ‘wilsafhankelijke informatie’. Daaronder valt bijvoorbeeld niet de verplichting om op grond van uw administratieplicht en informatieverplichtingen aan de Belastingdienst de administratie van uw onderneming aan te leveren. Dergelijke informatie wordt aangeduid als ‘wilsonafhankelijk’; die boekhouding is voorhanden onafhankelijk van uw wil. Informatie die een verklaring van u inhoudt of zonder uw medewerking niet door de autoriteiten kan worden verkregen, kan wel onder dit recht vallen. Dergelijke onder een informatieplicht verstrekte informatie zal moeten worden uitgesloten van bewijs in een boetezaak of strafzaak. 

Beroepsmatige geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplichtigen zijn de arts, de geestelijke, de notaris en de advocaat. Valt u onder één van deze categorieën, dan heeft u een geheimhoudingsplicht en kunt u zich in een verhoor of op schriftelijke vragen beroepen op uw verschoningsrecht, oftewel het recht om beantwoording van vragen te weigeren. Beroepen die niet een dergelijke wettelijke geheimhoudingsplicht kennen, zijn bijvoorbeeld de accountant en belastingadviseur. Zij kunnen wel contractueel geheimhouding hebben afgesproken, maar hebben geen recht om zich te ‘verschonen’ tot het geven van antwoorden.

Zwijgrecht familieleden

Daarnaast bestaat het ‘familiair verschoningsrecht’. Uw (ex-)echtgenoten en directe familieleden hebben ook het recht om u niet te belasten.

Verplichting getuigen bij oproeping rechter

Andere getuigen zijn - indien opgeroepen door een rechter - wel gehouden te antwoorden. Een oproeping door de politie, FIOD of andere opsporingsinstantie, zonder tussenkomst van een rechter, mag worden geweigerd. Deze weigering - met toelichting dat de getuige alleen bij oproeping van een rechter bereid is te verklaren -  kan de meest aangewezen route zijn, zeker als u wel contractueel maar niet wettelijk tot geheimhouding gebonden bent.

Btw-(carrousel)fraude

In de laatste jaren komen steeds meer (strafrechtelijke) onderzoeken naar btw-(carrousel)fraude. De Belastingdienst en het OM (Openbaar Ministerie) trekken hier samen op. Op de dag van de inval, ook wel de ‘klapdag’ genoemd, wordt vaak op de hele onderneming althans op veel goederen en geld/bankrekeningen beslag gelegd. Dit is om de criminele winst, het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’, later te kunnen ontnemen. Bijstand van een advocaat in een dergelijk traject is onontbeerlijk. Ook of misschien juist wel wanneer u ten onrechte in het verdachtenhoekje wordt geplaatst. (Ook) als u niet zelf niet betrokken bent geweest bij de fraude maar wel ‘wist of had moeten weten’ kunt u worden geconfronteerd met een belastingclaim. Zie ook ons specialisme Controle

(On)vrijwillige verbetering / Inkeer

De inkeerregeling als zodanig is in de loop van de tijd sterk versoberd. Omdat zelfmelders niet langer altijd gevrijwaard zijn van een strafzaak, kan een vrijwillige verbetering onder omstandigheden leiden tot strafrechtelijke vervolging. Degene die al op de hoogte had moeten zijn dat de Belastingdienst hem op het spoor zou komen en zijn eerdere belastingontduiking meldt, geldt als onvrijwillige verbeteraar. Ook daar ligt het strafrecht op de loer. Voor meer informatie zie ook ons specialisme Inkeer.