Mondt een fiscaal onderzoek uit in een strafrechtelijk onderzoek dan staan wij ook voor u klaar. Op die manier heeft u alle kennis en kunde in één persoon zitten. Heeft u al een eigen strafrechtadvocaat? Dan kunnen we ook samen optrekken en bijvoorbeeld als klankbord voor hem of haar fungeren. Door onze kennis van het fiscale recht en raakvlakken met het strafrecht levert onze bijstand op deze manier meerwaarde op naast uw strafrechtadvocaat. Voor de overlap tussen belastingrecht en strafrecht zie ook ons specialisme Overlap belastingrecht en strafrecht .

Bijstand in (FIOD-)strafzaken

Wij kunnen u bijstaan zodra u te maken krijgt met het fiscale strafrecht. Zo kunt u een brief ontvangen van de FIOD dat u als getuige of als verdachte in een strafzaak wordt gehoord. Maar u kunt ook op een wat minder aangename manier met de FIOD worden geconfronteerd, namelijk dat ze bij u en/of uw bedrijf een inval houden om alle administratie in beslag te nemen. Doet een van die situaties zich voor, bel dan direct met uw advocaat. Zij kan u bijvoorbeeld helpen bij

 • verhoren als getuige
 • verhoren als verdachte,
 • bij voorlopige hechtenis en
 • bij andere dwangmaatregelen
 • en bij het verdere onderzoek.

In de primaire fase, na aanhouding of bij een verhoor op uitnodiging, is het al dan niet verklaren en de manier waarop (de proceshouding) van groot belang. Verderop in het proces kunnen we als advocaat onderzoekswensen verwoorden, zoals het horen van getuigen die uw zaak kunnen helpen. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van uw strafzaak is van belang om tegenwicht te bieden aan de opsporingsinstantie (FIOD). Op die manier verzekert u zichzelf ervan dat de rechter niet alleen de visie van het OM (Openbaar Ministerie) voor ogen heeft wanneer hij uw zaak behandelt, maar de zitting voorbereidt met informatie over beide kanten van het verhaal.

Dreigend strafrecht

Als ondernemer is de Belastingdienst een ‘vaste’ klant. Niet alleen voor het indienen van diverse belastingaangiften, maar ook omdat u te maken kunt krijgen met een controle door de Belastingdienst. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een boekenonderzoek, of een onderzoek naar aanleiding van uw eigen (on)vrijwillige verbetering. Uit zo’n onderzoek kunnen belastingaanslagen voortvloeien, maar ook een strafzaak. Wanneer de Belastingdienst vermoedt dat onjuistheden opzettelijk zijn begaan (belastingfraude), kan uw zaak worden aangemeld bij het OM (Openbaar Ministerie) voor strafrechtelijke afdoening.

Btw-(carrousel)fraude

In de laatste jaren komen steeds meer (strafrechtelijke) onderzoeken naar btw-(carrousel)fraude. De Belastingdienst en het OM (Openbaar Ministerie) trekken hier samen op. Op de dag van de inval, ook wel de ‘klapdag’ genoemd, wordt vaak op de hele onderneming althans op veel goederen en geld/bankrekeningen beslag gelegd. Dit is om de criminele winst, het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’, later te kunnen ontnemen. Bijstand van een advocaat in een dergelijk traject is onontbeerlijk. Ook of misschien juist wel wanneer u ten onrechte in het verdachtenhoekje wordt geplaatst. (Ook) als u niet zelf niet betrokken bent geweest bij de fraude maar wel ‘wist of had moeten weten’ kunt u worden geconfronteerd met een belastingclaim. Zie ook ons specialisme Controle

(On)vrijwillige verbetering / Inkeer

De inkeerregeling als zodanig is in de loop van de tijd sterk versoberd. Omdat zelfmelders niet langer altijd gevrijwaard zijn van een strafzaak, kan een vrijwillige verbetering onder omstandigheden leiden tot strafrechtelijke vervolging. Degene die al op de hoogte had moeten zijn dat de Belastingdienst hem op het spoor zou komen en zijn eerdere belastingontduiking meldt, geldt als onvrijwillige verbeteraar. Ook daar ligt het strafrecht op de loer. Voor meer informatie zie ook ons specialisme Inkeer.

Trefwoorden

 • AAFD-Protocol
 • Belastingfraude
 • Belastingfraude
 • Bijstand bij verhoor
 • Btw-fraude
 • FIOD-onderzoek
 • Inkeer
 • Ontneming
 • Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD)
 • Una via
 • Valsheid in geschrifte
 • Vertrouwen op adviseur (voor de boete en/of strafrecht)
 • Witwassen