Wanneer krijgt u te maken met een FIOD inval?

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de afdeling van de Belastingdienst die belast is met het identificeren van onder meer financiële fraude en belastingontduiking. Een officier van justitie (OvJ) van het Functioneel Parket (FP) heeft de leiding over dit soort strafrechtelijke onderzoeken, en beslist over de vervolging. Zowel als particulier of als ondernemer kunt u te maken krijgen met de FIOD. Bij ondernemers kan dit bijvoorbeeld gebeuren na een boekenonderzoek, derdenonderzoek, waarneming ter plaatse, of meldingen bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

Als de Belastingdienst vermoedt dat u betrokken bent bij belastingfraude, kan de FIOD langskomen voor een doorzoeking en uw boekhouding in beslag nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het geval van verdachte praktijken zoals btw-carrouselfraude, binnen nationale strafrechtelijke onderzoeken, of door het Europese Openbaar Ministerie (EOM). Het komt vaak voor dat de FIOD u als verantwoordelijke ondernemer aanhoudt voor ondervraging. In een dergelijke situatie kan een fiscaal strafrechtadvocaat u bijstaan en u op de hoogte houden van uw juridische rechten en verplichtingen. Het is daarom essentieel om onmiddellijk een advocaat te raadplegen als de FIOD u bezoekt.

Wat gebeurt er met u bij een FIOD inval?

Een FIOD-inval kan voor u als betrokkene een zeer stressvolle en emotioneel belastende ervaring zijn. U kunt bang zijn voor de juridische gevolgen, waaronder strafrechtelijke vervolging en mogelijke gevangenisstraf. Wellicht is er vrees voor de reputatie en financiële stabiliteit van u of uw bedrijf. Ook kunt u tijdens een inval van de FIOD overweldigd raken door de plotse aanwezigheid van ambtenaren, doorzoekingen en vragen. Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid over wat er precies gaande is. Het is belangrijk op te merken dat u in een dergelijke situatie recht heeft op juridische vertegenwoordiging en dat het raadplegen van een advocaat van groot belang is om uw rechten en belangen te beschermen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in zaken waarin sprake is van een inval door de FIOD of een verhoor door de FIOD.

Wat is belangrijk bij een FIOD inval?

Het allerbelangrijkste in een stressvolle situatie is dat u rustig blijft en rationeel blijft handelen. Hieronder staan enkele belangrijke stappen die u kunt nemen bij een inval door de FIOD.

Download hier ook onze “Handleiding bij doorzoeking FIOD - 11 tips”. Lees deze handleiding als u te maken heeft met een doorzoeking van de FIOD. Zorgvuldigheid is van groot belang boven snel uitleg willen geven. Of u(w) onderneming nu zelf verdachte is, getuige (of) wordt verzocht om uitlevering van documenten. Wees u bewust van contractuele geheimhoudingsplichten en mogelijk (afgeleid) verschoningsrecht voor stukken van een advocaat of andere 'geheimhouder'.

 1. De receptie moet onmiddellijk de betreffende medewerker van de directie, aan wie het onderzoek gericht is, of een aangewezen woordvoerder binnen de organisatie informeren.
   
 2. Begeleid de Officier van Justitie (OvJ) en de opsporingsambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar een lege wachtkamer en zorg ervoor dat er geen documenten in die ruimte aanwezig zijn en dat eventuele kasten gesloten blijven.
   
 3. Registreer de identiteit van de OvJ en de opsporingsambtenaren, vraag om hun legitimatie en noteer deze gegevens.
   
 4. Informeer naar het doel en de wettelijke basis van het onderzoek, de specifieke focus van het onderzoek, en of de ondernemer of onderneming als verdachte wordt beschouwd. Verkrijg zo veel mogelijk duidelijkheid.
   
 5. Zorg ervoor dat er getuigen aanwezig zijn, bij voorkeur collega's, en maak aantekeningen.
   
 6. Protesteer tegen eventuele onregelmatigheden en zorg ervoor dat deze worden vastgelegd in het proces-verbaal van doorzoeking, of meld ze later indien nodig aan de Rechter-Commissaris.
   
 7. Neem vervolgens direct contact op met HuygenLammers Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in fiscaal recht en fiscaal strafrecht en hebben ruime ervaring in zaken waarin de FIOD betrokken is. Wij zullen zo spoedig mogelijk ter plaatse komen om u bij te staan.
   
 8. U kunt vragen om te wachten op uw advocaat voordat u met de FIOD-ambtenaren communiceert, maar weet dat dit verzoek kan worden geweigerd. Informeer uw advocaat bij aankomst over de situatie en de handelingen die plaatsvonden in zijn/haar afwezigheid.
   
 9. Als u als getuige wordt gevraagd documenten af te geven, zorg er dan voor dat u alleen overdraagt wat u bezit, vraag om een schriftelijke vordering en bespreek deze met uw advocaat. Maak kopieën van de verstrekte informatie indien nodig.
   
 10. Als er correspondentie of documenten van een advocaat op uw bedrijf aanwezig zijn, weiger dan de uitlevering en dring erop aan dat deze verzegeld worden meegenomen door de OvJ en FIOD, zodat de advocaat zich kan beroepen op zijn verschoningsrecht.
   
 11. U bent niet verplicht om een verklaring af te leggen tijdens een doorzoeking. Als u verdachte bent, heeft u het recht om te zwijgen. Als getuige bent u pas verplicht om te getuigen en te antwoorden als u wordt opgeroepen door de rechter. De FIOD kan proberen u te ondervragen, maar u hoeft hier niet op in te gaan. Wacht op een bevel van de rechter, wat een zorgvuldiger proces garandeert en voorkomt dat u onnodig vertrouwelijke informatie deelt.

Welke rol speelt uw advocaat tijdens een FIOD inval?

Uw advocaat speelt een cruciale rol bij een FIOD inval, aangezien zo'n situatie complex en juridisch uitdagend kan zijn. Deze rol omvat verschillende aspecten:

 • Juridisch advies:
  Een advocaat zal advies geven over de rechten van de betrokkenen tijdens de inval en hoe ze zich moeten gedragen. Dit kan cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat alle procedures correct worden gevolgd en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.
   
 • Vertegenwoordiging:
  De advocaat zal de betrokkenen vertegenwoordigen bij alle interacties met de FIOD-functionarissen. Dit omvat het assisteren bij ondervragingen, het verstrekken van informatie en het beschermen van de belangen van de betrokkenen.
   
 • Bescherming van rechten:
  De advocaat ziet toe op de naleving van de wet door de autoriteiten en zorgt ervoor dat de rechten van de betrokkenen worden gerespecteerd tijdens de inval. Dit omvat onder meer het controleren of alle procedures correct worden gevolgd.
   
 • Onderhandelingen:
  Indien nodig kan de advocaat onderhandelen met de FIOD-functionarissen over kwesties zoals de omvang van de inbeslagname, de vrijlating van bepaalde documenten of goederen, en andere relevante zaken.

De aanwezigheid van een advocaat bij een FIOD-inval is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden beschermd en dat de procedure op een wettelijke en eerlijke manier wordt uitgevoerd. De advocaat fungeert als een belangrijke schakel tussen de betrokkenen en de autoriteiten, en zorgt voor juridische begeleiding en bescherming gedurende het hele proces.

Bij een inval of verhoor van de FIOD staan wij voor u klaar!

Bij problemen met de FIOD is HuygenLammers Advocaten het advocatenkantoor dat u zoekt. Of u nu bezoek krijgt van de FIOD of een uitnodiging ontvangt, het is essentieel om juridische bijstand in te schakelen. Bij HuygenLammers Advocaten bent u aan het juiste adres. Onze expertise strekt zich uit tot fiscale strafzaken en zaken waarbij de FIOD betrokken is. Wij zijn er om u te ondersteunen en streven ernaar de meest geschikte oplossing voor uw situatie te vinden. Heeft u behoefte aan bijstand of wenst u meer informatie over onze dienstverlening? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.