Wanneer kunt u te maken krijgen met een FIOD verhoor?

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de ‘politie’ van de Belastingdienst, de instantie die zich bezighoudt met het opsporen van financiële fraude en belastingontduiking. Een officier van justitie (OvJ) van het Functioneel Parket (FP) heeft de leiding over dit soort strafrechtelijke onderzoeken, en beslist over de vervolging. De FIOD kan bijvoorbeeld personen oproepen voor verhoor in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar financiële misdrijven of belasting gerelateerde zaken. U kunt worden opgeroepen voor verhoor wanneer sprake is van:

 • Verdenking van betrokkenheid als verdachte:
  Als er redelijke verdenking bestaat dat u betrokken bent bij financiële misdrijven, belastingontduiking of andere gerelateerde strafbare feiten, kan de FIOD u oproepen voor verhoor. Als verdachte heeft u zwijgrecht.
   
 • Als getuige:
  U kunt ook worden opgeroepen omdat de FIOD van mening is dat u informatie hebt die relevant is voor een onderzoek, waarover u als getuige kunt verklaren met betrekking tot de zaak die ze onderzoeken. Ook als getuige bent u niet altijd verplicht om te komen of om antwoorden te geven.

Tenzij er sprake is van een inval en aanhouding, zal de oproep voor verhoor in de regel plaatsvinden via een officiële brief waarin wordt vermeld wanneer en waar u wordt verwacht voor het verhoor.

Wordt u als verdachte verhoord door de FIOD?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek zult u als verdachte door de FIOD worden gehoord. Het verhoor vindt plaats op het kantoor van de FIOD of op een politiebureau en wordt afgenomen door meestal twee FIOD-ambtenaren. Tijdens het verhoor worden vragen gesteld over de verdenking(en) en wordt geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over uw betrokkenheid bij het strafbare feit. Als u wordt verhoord, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en te weten wat uw rechten en plichten zijn. Hieronder vindt u enkele tips voor wat u moet doen tijdens een verhoor van de FIOD.

De eerste tip: download hier “Tips bij FIOD verhoor (voor getuigen én verdachten) - 15 aandachtspunten”.

Deze handleiding is bedoeld voor ondernemers en anderen die als verdachte of getuige te maken krijgen met een verhoor door de FIOD. U kunt het maar één keer goed doen, dus zorg dat u zich voorbereidt met deze essentiële informatie.

 1. Neem een advocaat mee: U heeft het recht om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Het is verstandig om van dit recht gebruik te maken en een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en adviseren tijdens het verhoor.
   
 2. Zwijgrecht: Als verdachte kunt u worden verplicht om een verhoor te ondergaan, maar u bent nooit verplicht om antwoord te geven. Als u niet zeker weet wat u moet antwoorden op een vraag, de verdenking voor u nog niet duidelijk is of er andere redenen zijn om nog geen verklaring af te leggen, dan heeft u het recht om te zwijgen. U hoeft geen verklaring af te leggen die tegen u kan worden gebruikt.
   
 3. Als u een verklaring aflegt, wees eerlijk: Het is belangrijk om naar waarheid antwoord te geven op de vragen van de FIOD. Als getuige bent u dit verplicht. Als verdachte kan liegen tegen u worden gebruikt.
   
 4. Neem de tijd: Het is belangrijk om de tijd te nemen om de vragen goed te begrijpen en na te denken voordat u antwoord geeft. Denk goed na over (of en) wat u wil verklaren en weid niet uit. Het is beter om rustig en weloverwogen antwoorden te geven dan overhaast en onnauwkeurig. Zorgvuldigheid staat voorop, eenmaal uitgesproken kunt u een verklaring niet intrekken.
   
 5. Als u iets niet weet of zich iets niet herinnert, zeg dit dan ook. Ga niet gissen. Liegen kan tegen u gebruikt worden.
   
 6. Alles - ook wat u ‘off the record’ zegt - wordt genoteerd. 
   
 7. Maak aantekeningen (vaak doet uw advocaat dat voor u): Het kan helpen om aantekeningen te maken van wat er tijdens het verhoor besproken wordt. Zo kunt u later precies terugvinden wat er gezegd is en kunt u dit eventueel gebruiken als bewijsmateriaal. Onderteken het proces-verbaal alleen als het een juiste weergave is van hetgeen u heeft verklaard. Is het proces-verbaal geen juiste weergave, schrijf dat er dan onder en zet niet uw handtekening.

Wordt u door de FIOD opgeroepen voor een verhoor als getuige?

Het kan ook zijn dat u in het strafrechtelijk onderzoek niet als verdachte, maar als getuige wordt gehoord. Een getuige heeft andere rechten en verplichtingen dan een verdachte. Belangrijk om te weten is dat u als getuige niet verplicht bent een verklaring af te leggen bij de FIOD. Een dergelijke verplichting geldt pas als u door de rechter-commissaris wordt opgeroepen voor een verhoor als getuige. Voor accountants en belastingadviseurs is het belangrijk om dit te onderkennen. In uw contracten met klanten bent u vermoedelijk een geheimhoudingsbepaling overeengekomen. Dat zorgt ervoor dat u niet zomaar tijdens een verhoor bij de FIOD een verklaring kunt afleggen. In dat geval zou u uw contractuele geheimhouding kunnen schenden.

Wanneer u wel door de rechter bent opgeroepen, kunt u als getuige nog het recht hebben bepaalde vragen niet te antwoorden. Dat kan zijn als u bent ingeschakeld door een advocaat, en daardoor beschikt over een afgeleid verschoningsrecht. Als u wordt bevraagd over een direct familielid of (ex-)echtgenoot, kunt u ook weigeren antwoord te geven.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat als u als getuige wordt gehoord, u geen antwoord hoeft te geven op vragen waarvan u denkt dat deze belastend voor uzelf zouden kunnen zijn.

Bij een verhoor van de FIOD staan wij voor u klaar!

Het is belangrijk om te beseffen dat zowel een verhoor als verdachte of als getuige onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek en dat uw verklaring tegen u of anderen kan worden gebruikt. In beide gevallen is het essentieel om juridische bijstand in te schakelen. HuygenLammers Advocaten biedt uitgebreide expertise op het gebied van fiscale strafzaken en zaken waarbij de FIOD betrokken is. Wij staan klaar om u te ondersteunen en om voor uw specifieke situatie de meest passende oplossing te vinden. Indien u behoefte heeft aan juridische bijstand of graag meer informatie wenst over onze dienstverlening, kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.