Onvrijwillige verbetering

In een situatie waarin een beroep op inkeer vanwege de afgeschafte mogelijkheden niet meer mogelijk is, bestaat het risico op een strafzaak. Maar dat gebeurt niet altijd. Beleidsmatig gelden geen harde ondergrenzen. Vanaf een bedrag van € 20.000 meldt de Belastingdienst intern in ieder geval een vermoeden van ontdoken belasting. Het kan echter voorkomen dat fraudeverdenkingen van onder dat bedrag worden gemeld. Geselecteerde meldingen worden besproken in een afstemmingsoverleg van de Belastingdienst, FIOD en OM (vroeger het 'tripartiete overleg', tegenwoordig heet dit de 'stuur- en weegploeg'). Bij een fraudebedrag (of 'nadeelbedrag') van € 100.000 of meer is het uitgangspunt een strafzaak, in kleinere zaken vindt een aanvullende afweging plaats. De Belastingdienst meldde eind 2018 op BNR dat zelfmelders zich desondanks moesten blijven melden omdat daarmee “de kans op strafrechtelijke vervolging wordt gemist.” Hiermee lijkt een toezegging te zijn gedaan dat zelfmelders, ook na afschaffing van de inkeerregeling, gevrijwaard zouden zijn van strafvervolging. Dat biedt argumenten, mocht een zelfmelder toch een strafzaak (dreigen te) krijgen.