Btw-procedure: Een grote verantwoordelijkheid voor u als ondernemer

Het karakter van de btw brengt met zich mee dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer zelf. Immers u bepaalt of en voor hoeveel btw-aangifte wordt gedaan. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat daarin mogelijk fouten worden gemaakt. Of sprake is van fouten en zo ja, in welke vorm kan aan het licht komen tijdens een onderzoek door de Belastingdienst. Vervolgens kan een discussie ontstaan met de Belastingdienst of sprake is van een fout en dus iets moet worden gecorrigeerd (bijvoorbeeld het standpunt van de inspecteur dat u meer omzet heeft genoten dan in de diverse aangiften is opgenomen en u dus meer btw moet afdragen). Deze discussies kunnen vervolgens leiden tot naheffingsaanslagen omzetbelasting. Het inschakelen van de juiste hulp kan deze naheffingsaanslagen deels voorkomen en deels matigen.

Controle balanspost OB: suppletie gedaan?

Een van de zaken waar de Belastingdienst op let is de balanspost omzetbelasting. Als daar nog een te betalen bedrag staat vermeld, is dat een belangrijke indicatie dat u een suppletieaangifte had moeten indienen. Dit is sinds 2011 verplicht en voor het niet-doen van die suppletie kunt u een forse (100%) boete krijgen. Tegen die boete kunt u in bezwaar en beroep.

Btw-fraude

Btw-carrouselfraude of btw-fraude, ook wel "Missing Trader Intra-Community" (MTIC)-fraude genoemd, is een vorm van belastingontduiking waarbij goederen of diensten worden verkocht tussen bedrijven binnen de EU en de btw niet wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Een voorbeeld hiervan is dat de verkoper de btw niet afdraagt aan de Belastingdienst, terwijl de koper de btw wel in vooraftrek neemt.

De btw-carrousel ontstaat doordat de volgende koper in de keten de btw op zijn aankoop kan terugvragen bij de Belastingdienst, terwijl de verkoper de btw niet heeft afgedragen. Bij elke btw-fraude is de lijn dat ergens in de keten tenminste een ondernemer de goederen of diensten met btw verkoopt, maar die btw niet afdraagt. Deze ondernemer profiteert van de fraude doordat hij de btw zelf houdt.

Als sprake is van btw-fraude in de keten dan kan bij intracommunautaire transacties de toepassing van het nultarief worden geweigerd. In dat geval moet de ondernemer de goederen of diensten met btw leveren. De overheid ziet btw-fraude als een ernstig probleem omdat het de staatskas kan benadelen en omdat het oneerlijke concurrentie kan veroorzaken voor bedrijven die wel de btw afdragen. Om dit soort fraude te bestrijden, nemen verschillende landen binnen de EU maatregelen zoals het instellen van speciale fraudebestrijdingsunits en het uitwisselen van informatie tussen belastingdiensten.

Ik ben ongewild en ongemerkt betrokken geraakt bij  btw-fraude

Als ondernemer kunt u dus ongewild en ongemerkt betrokken raken bij een btw-fraude omdat uw leverancier of uw afnemer btw-fraude pleegt. In dat geval kan bij u de vooraftrek van btw of de toepassing van het nultarief worden geweigerd. In feite wordt u dan als ondernemer opgezadeld met de financiële gevolgen van de btw-fraude van een ander. Aan die gevolgen kunt u ontkomen als u als een zorgvuldige marktdeelnemer heeft gehandeld. Om dit standpunt goed naar voren te brengen, is het belangrijk om u te laten bijstaan door een advocaat.

Ik word verdacht van btw-fraude

Als u wordt verdacht van btw-fraude, kan dit ernstige gevolgen hebben. In Nederland kan de Belastingdienst uw bankrekeningen bevriezen en uw goederen in beslag nemen als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. Als u wordt veroordeeld voor btw-fraude, kan dit leiden tot een gevangenisstraf en/of een boete. Het is daarom belangrijk om u te laten bijstaan door een advocaat als u wordt verdacht van dit soort fraude. Bij ons specialisme btw-fraude leest u hierover meer.