Expertises

Fiscale procedures

Wij houden ons bezig met fiscale procedures tegen de Belastingdienst. Daarbij kunt u denken aan het begeleiden van boekenonderzoeken, het beantwoorden van vragenbrieven, het procederen tegen belastingaanslagen, informatiebeschikkingen en boetebeschikkingen of het vrijwillig verbeteren van uw eerder ingediende aangiften (inkeer). Voor u is het niet uw ‘core business’ om het op te moeten nemen tegen de Belastingdienst. Dat zorgt ervoor dat u zich wellicht onwennig voelt en niet goed weet waar te moeten beginnen. Ook vraagt u zich misschien af wat uw rechten en verplichtingen zijn en of de Belastingdienst ook regels heeft waar zij zich aan moet houden. Een goede strategie is ook belangrijk, zodat u zicht houdt op de voor u meest optimale oplossing. In al deze fases en bij al deze fiscale kwesties kunnen wij u informeren en bijstaan.

Fiscale strafzaken

Verdenkt de Belastingdienst u van fraude en wordt uw zaak in het strafrecht betrokken (FIOD-zaak), bijvoorbeeld omdat u btw-fraude wordt verweten, dan verlenen wij u bijstand in die strafprocedure. Zo heeft u alle kennis en kunde in één persoon zitten. Het is ook belangrijk om vanaf het eerste moment professionele bijstand in te roepen. Een fiscale strafzaak is niet niets. Er komt veel op u af en dan ook met name veel zaken waar u nog nooit eerder mee te maken heeft gehad. Dat voelt oncomfortabel en dat geeft ook een gevoel van niet in controle zijn. Door direct een advocaat in te schakelen, bent u ervan verzekerd dat uw rechten en verplichtingen goed in de gaten worden gehouden. Ook bepaalt uw advocaat, in overleg met u, wat de beste strategie is in uw geval. Bij het bepalen van die strategie is de meest optimale oplossing om hieruit te komen, uiteraard het belangrijkste. Met u bepalen wij vervolgens de route om bij die oplossing uit te komen.

Mediation

Als u een geschil heeft met de Belastingdienst dan kunt u daarover procederen. Een alternatieve manier is om een mediation op te starten. Een mediation is een proces waarbij een mediator de twee partijen (u en de Belastingdienst) begeleid om gezamenlijk tot een oplossing voor het geschil te komen. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Mediation kan er dus voor zorgen dat u snel een (juridisch) probleem met de Belastingdienst kunt oplossen. Veel partijen vinden dit een ‘win-win’ situatie omdat op deze manier én het probleem wordt opgelost én partijen worden behoed voor een langdurige procedure. Mocht u geen zin hebben in een voor uw gevoel eindeloze discussie met de Belastingdienst, maar op zoek zijn naar een snelle, adequate en efficiënte oplossing dan kan een mediation daarbij dus uitkomst bieden. Wij kunnen u als advocaat bijstaan in zo’n mediationtraject, maar wij kunnen ook als mediator fungeren.