Het Nederlandse woonplaatsonderzoek voor belastingplichtigen

Om belastingplichtige te zijn voor de Nederlandse inkomstenbelasting, is het van belang dat u ook in Nederland uw woon- of verblijfplaats heeft. Dit kan worden bepaald door middel van een woonplaatsonderzoek. Dit zijn intensieve onderzoeken die vergaand inbreuk maken op uw privacy. De inspecteur heeft daarbij vergaande bevoegdheden, maar het mag geen ‘fishing expedition’ worden. Bij elke vraag moet dus worden beoordeeld of de inspecteur die mag stellen en op u de verplichting rust om die te beantwoorden.

Om tot de conclusie te komen dat u fiscaal bezien woonachtig bent in Nederland, moet sprake zijn van een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland. Toch komt een inspecteur veelal snel tot de conclusie dat iemand zijn of haar woonplaats in Nederland heeft. Dat wordt vaak opgehangen aan iemands nationaliteit of het feit dat hij/zij beschikt over woonruimte in Nederland. Toch zijn het de feiten en omstandigheden die maken of iemand woonachtig is in Nederland. Acht moet worden geslagen op waar iemand werkt, waar iemand dagelijks verblijft en waar iemand het middelpunt van zijn privéleven heeft. Dit vanzelfsprekend afgewogen tegen de band met het andere land, dat als twee communicerende vaten werkt.

Belangrijk bij een woonplaatsonderzoek zijn de feiten en omstandigheden in een specifiek geval. Bepaalde feiten kunnen in een specifiek geval juist de doorslag geven terwijl in een ander geval dit juist niet het geval is.