Terug naar Artikelen 15 January 2023

Ongelijke beïnvloeding van de rechter, wetgever en belastingplichtigen

Geschreven door: Marloes Lammers

Ongelijke beïnvloeding van de rechter, wetgever en belastingplichtigen

Ik heb voor The Floris een blog geschreven over het btw-gat dat (onder andere) ontstaat door btw-fraude (Deel informatie en dicht zo het btw-gat in de dijk! | The Floris). Binnen dat kader zie je eigenlijk dat de ondernemer niet samenwerkt met de Belastingdienst en omgekeerd. De Belastingdienst deelt de informatie niet die zij heeft (bijvoorbeeld informatie vanuit het buitenland dat een afnemer een fraudeur is). Die informatie kan voor de ondernemer echter uiterst relevant zijn omdat hij geen zaken wil doen met een fraudeur. Als de ondernemer deze informatie krijgt, zal hij direct stoppen met de fraudeur en kan die op een gegeven moment nergens meer terecht en stopt de fraude. Op die manier loont samenwerken omdat de fraudeur wordt gedwongen te stoppen met zijn activiteiten én op deze manier wordt de echte fraudeur aangepakt en niet later de ondernemer doordat zijn nultarief of vooraftrek wordt geweigerd.

Omgekeerd kan de situatie zich ook voordoen. De ondernemer komt in contact met een afnemer en ziet bij zijn KYC alle rode vlaggen opkomen. Hij zal dan geen zaken willen doen met die ondernemer. Hij legt in zijn administratie vast wat hij heeft geconstateerd. Maar verder komt deze informatie niet. Pas als de ondernemer een onderzoek van de belastingdienst krijgt, kan het zijn dat dit onderwerp van het gesprek wordt. Echter, als de ondernemer dit soort zaken zou kunnen melden bij de belastingdienst, zou die direct een onderzoek kunnen instellen naar de afnemer en zijn btw-nummer kunnen intrekken (als het een Nederlands bedrijf is en anders de buitenlandse autoriteiten informeren). Maar ook als de ondernemer deze informatie zou delen met zijn concullega’s.

Op die manier wordt een fraudeur ook snel gestopt. Door deze informatie niet met elkaar te delen, staan in feite beide partijen op achterstand en is er geen sprake van een vooruitgang. Sterker nog, uiteindelijk ontstaat er een groot wantrouwen naar elkaar toe en krijgt de ondernemer de rekening gepresenteerd. Door de informatie wel te delen, zorgt zowel de ondernemer als de Belastingdienst ervoor dat hun cirkel van invloed wordt vergroot, daardoor is de controle op de rotte appels groter en dus ontstaat er een gezond level playing field.

Op 10 november 2022 heeft over (onder andere) dit onderwerp een debatmiddag bij The Floris plaatsgevonden. Van dat debat is een verslag verschenen in het WFR nummer 2023/28