Terug naar Korte Berichten 30 juni 2022

Beperkte uitleg 'spaargeld' in Besluit rechtsherstel Kerstarrest

Geschreven door: Vanessa Huygen

Beperkte uitleg 'spaargeld' in Besluit rechtsherstel Kerstarrest

Vandaag is het ‘#Besluit rechtsherstel box 3’ gepubliceerd, waarin de berekening voor de jaren 2007 tot en met 2022 is uitgewerkt voor het rechtsherstel naar aanleiding van het #Kerstarrest.

Wat we al wisten is dat er drie #categorieën zouden komen: #spaargeld, schulden en #overige bezittingen. Dat was vermeld in de Kamerbrief van 28 april 2022. Dit besluit geeft nadere invulling aan de categorieën.

Uitwerking in besluit

Opvallend is dat de term ‘spaargeld’ niet meer terugkomt in het besluit. In plaats daarvan wordt gesproken van ‘banktegoeden’ dat vervolgens weer nader wordt ingevuld als ‘deposito’s als bedoeld in artikel 1:1 Wft.

Dit doet vrezen dat vermogen dat wel spaargeld betreft maar geen ‘banktegoed’ of ‘deposito’, in het #verkeerde #hokje terechtkomt. Hierbij kan worden gedacht aan #contanten die naar hun aard überhaupt geen rendement opleveren, laat staan het rendement dat staat voor ‘overig vermogen’.

Basis rendement voor overig vermogen: beleggingen en onroerend goed

Dat is vreemd, gelet op de wijze waarop het rendement in deze categorie is bepaald. In de Kamerbrief van 15 april 2022 is toegelicht dat voor overig vermogen of ‘rendementsklasse II’ is gerekend met:

‘een gewogen gemiddelde van het meerjaars gemiddeld bruto rendement op obligaties [], aandelen []  en onroerend goed’

Oftewel: het gaat om een rendement op basis van beleggingen en onroerend goed.

Uw recht halen

Gelukkig kunnen belastingplichtigen waarvoor het rechtsherstel geldt hierover #procederen. Uit het Kerstarrest vloeit voort dat het systeem te ver was afgedreven van de realiteit én dat moet worden gekeken naar het werkelijk rendement dat een belastingplichtige op jaarbasis heeft behaald.

Voldoet het rechtsherstel daar op individueel niveau niet aan, maak dan vooral gebruik van de mogelijkheid om in bezwaar te gaan (als dat nog open staat) of, als het bezwaar als is afgedaan met de #massaalbezwaarprocedure, een verzoek in te dienen om ambtshalve vermindering.

 

Bronnen:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_besluit-kerstarrest-categorieaebn-activity-6948250640657616896-O9i0