Terug naar Korte berichten 10 January 2022

Beleggers in cryptovaluta: maak bezwaar tegen vermogensheffing (box 3) over 2018

Geschreven door: Vanessa Huygen

Beleggers in cryptovaluta: maak bezwaar tegen vermogensheffing (box 3) over 2018

Nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat vanaf 2017 geen box 3-heffing kan worden geheven over fictief rendement als het werkelijke rendement (veel) lager is geweest en de cryptokoersen zijn gekelderd in 2018, is het voor cryptobeleggers aan te raden zijn om zo mogelijk nog bezwaar te maken tegen een aanslag met box 3 belasting over 2018.

 

In mijn eerdere bijdrage (“Nu! #Vermogensbelasting op basis van echt #rendement! Hoge Raad corrigeert '#discriminatoire' box 3 heffing over 2017 en verder”,) heb ik gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Daarin oordeelde de Hoge Raad dat vanaf 2017 rechtsherstel moet worden geboden, wanneer aanslagen hoger zijn dan ze zouden zijn gebaseerd op het werkelijke rendement.

 

Cryptoverlies 2018

Omdat in 2018 sprake was van een ‘bear market’, is het rendement van de meeste spaarders met bezittingen in crypto coins onder het nulpunt gedaald.

Om een kleine illustratie te geven van de ‘rendementen’ op crypto in 2018, op basis van de globale waarden omgerekend in euro per coin:

 

Coin

 

1-1-2018

1-1-2019

rendement:

in %

BTC

Bitcoin

 EUR 11.750

 EUR 3.300

 EUR      -8.450

-72%

DASH

Dash

 EUR      880

 EUR      85

 EUR        -795

-90%

ETH

Ether

 EUR      630

 EUR    115

 EUR        -515

-82%

XMR

Monero

 EUR      290

 EUR      40

 EUR        -250

-86%

 

Geen ‘rente’ of ‘dividend’ dus geen correctie voor cryptobezitters?

Maar kunnen cryptobezitters hiervan wel profiteren? Zij ontvangen immers sowieso geen harde rendementen zoals rente op een spaarrekening of dividend op aandelen. Het gaat hier om de fluctuatie in waardes, net zoals bij aandelen.

Juist het uitgangspunt dat de meer vermogenden meer in aandelen zouden zitten, was de reden om per 2017 het box 3 stelsel te herzien. Hiermee werd gereageerd op de

sterke uitholling van de belastinggrondslag, doordat vermogensbezitters de belastingheffing over vermogensinkomsten vermeden door in toenemende mate in beleggingsproducten te beleggen die een onbelast rendement opleverden.” (Memorie van Toelichting bij aanpassing box 3)

Kortom, de (onbelaste) vermogensstijging van onder meer aandelen is precies datgene wat werd verdisconteerd in de hogere fictieve rendement voor de hogere vermogenscategorieën.

 

Rendement 2019?

De vraag is vervolgens wat dit betekent voor 2019. Weliswaar stegen de koersen dat jaar weer, maar ten opzichte van 2017 zal voor velen nog een aanzienlijk verlies resteren. Wanneer ervan moet worden uitgegaan dat enkel per jaar wordt bekeken wat het effect tussen 1 januari en 31 december is geweest, dan blijft de box 3 heffing over 2019 in zoverre in stand.

 

Let op! Maak tijdig bezwaar

Wellicht komt er nog een (politieke) oplossing voor degenen die niet zelf tijdig bezwaar hebben gemaakt en daardoor vooralsnog buiten de boot vallen. Het is in ieder geval aan te raden om, waar dat nog kan, tijdig bezwaar te maken. Dat betekent dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een brief bij de Belastingdienst moet liggen waarin duidelijk wordt gemaakt dat de belastingaanslag wordt aangevochten.

 

Bronnen:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_cryptovaluta-bezwaar-discriminatoire-activity-6886322218524004352-jHfW