Terug naar Korte Berichten 24 december 2021

Hoge Raad corrigeert '#discriminatoire' box 3 heffing over 2017 en verder

Geschreven door: Vanessa Huygen

Nu! #Vermogensbelasting op basis van echt #rendement! Hoge Raad corrigeert '#discriminatoire' box 3 heffing over 2017 en verder

In een arrest van vandaag (24 december 2021) zet de Hoge Raad de wetgever opzij als het gaat om het tarief van de ‘vermogensbelasting’ in box 3. Dit gaat een forse stap verder dan eerdere oordelen.

Wat is er aan de hand?

Al jaren lang wordt gediscussieerd over de belastingheffing op vermogen, die is gebaseerd op een ‘#forfaitair’ rendement. Oftewel een hypothetisch of ‘#alsof’ rendement. En bovendien een rendement dat al jarenlang niet haalbaar was.

The 90’s called

De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat eenieder ten minste 4% rente kon krijgen. De tijd dat het hebben van een spaarrekening zo’n feest was, ligt inmiddels al behoorlijke tijd achter ons.

Schending eigendomsrecht? ‘Wetgever, los het op’

In eerdere arresten (bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2020:831) oordeelde de Hoge Raad daarom al dat de box 3 heffing zo niet kan. Maar voor het ‘voorzien in zo’n rechtstekort op stelselniveau’ past ‘de rechter ten opzichte van de wetgever terughoudendheid’. De bal werd bij de wetgever gelegd.

Nieuw: nu ook ‘discriminerend’

De wetgever paste de wet inderdaad aan, vanaf 2017. Maar niet de goede kant op. Er kwamen staffels waarbij hogere vermogens geacht werden risicovoller te beleggen en dus hoger belast werden. Of ze dat nou echt deden of niet.

Advocaat-generaal Niessen concludeerde daarom dat niet alleen het eigendomsrecht wordt geschonden, maar de vermogensheffing ook ‘voorzienbaar en onvermijdelijk discriminerend’ is doordat ‘grote ongelijkheid optreedt in de belastingheffing van gelijke gevallen (en gelijke heffing in ongelijke gevallen).’

Hoge Raad: nu geven wij de oplossing

Waar de Hoge Raad dat eerder niet aandurfde, wordt nu wel een oplossing geboden. Met dit arrest wordt rechtsherstel geboden door de aanslagen zover te verminderen dat ze zijn gebaseerd op het #werkelijke #rendement.

You get a discount! And you! And you!

Dit oordeel geldt niet alleen voor deze ene belastingplichtige. Het is namelijk een zaak die is onderdeel is van een ‘massaalbezwaarprocedure’. Dat betekent dat alle bezwaarschriften die al waren ingediend en aangemerkt als massaalbezwaar, op dezelfde manier moeten worden afgehandeld.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vermogensbelasting-rendement-discriminatoire-activity-6880106376580894722-szo0