Terug naar Korte berichten 9 June 2021

'Belastingdienst mag bankrekeningen verzwijgen'

Geschreven door: Vanessa Huygen

'Belastingdienst mag bankrekeningen verzwijgen'

Als de Inspecteur van de Belastingdienst (hierna: de BD) een belastingplichtige vragen stelt en deze (een deel van) die vragen niet beantwoordt, kan de BD een #informatiebeschikking opleggen. #Gevolg daarvan is dat de #verzwaarde #tegenbewijslast - dat een aanslag te hoog is opgelegd - op het bord van de belastingplichtige komt te liggen.

Eén van de eisen voor zo'n informatiebeschikking is wel dat voldoende duidelijk is welke informatie de BD nog van de belastingplichtige wenst te krijgen.

Omdat de BD verzweeg over welke rekeningen hij exact informatie wilde krijgen, heeft het Hof de informatiebeschikking vernietigd:

"de inspecteur [heeft] de vrouw bij het vragen van informatie () ten onrechte #bewust in het #ongewisse gelaten over de bij hem bekende informatie over de Belgische bankrekeningen. In dat verband heeft hij de vrouw onvoldoende duidelijk gemaakt welke informatie hij exact wenste te ontvangen. Deze werkwijze is naar het oordeel van het hof niet te verenigen met het doel van de informatiebeschikking. Dat doel omvat het bieden van rechtsbescherming met betrekking tot zowel de legitimiteit van het informatieverzoek, als (het voorkomen van) de omkering van de bewijslast. () de Belastingdienst [had] voorts in algemene zin kunnen vragen of de vrouw over andere buitenlandse bankrekeningen beschikt. Het hof heeft de informatiebeschikking vernietigd."

De A-G IJzerman is het daar niet mee eens:

"De Advocaat-generaal (A-G) merkt op dat het hem, anders dan het hof, volstrekt duidelijk lijkt welke informatie de inspecteur wenste te ontvangen. () De A-G meent dat hier volledig blijft voldaan aan die processuele rechtsbescherming. Ongeacht of de inspecteur al dan niet ten tijde van het geven van de informatiebeschikking aan belanghebbende heeft meegedeeld dat hij al op de hoogte was van de Belgische bankrekeningen."

Het is nu afwachten of de Hoge Raad het advies van zijn A-G volgt en #opsporingsonderzoek van de BD goedkeurt, of meegaat met het Hof, die eist dat de BD geen #verstoppertje speelt over welke informatie hij verlangt. 

Bron: Taxence
https://www.taxence.nl/formeel-belastingrecht/inspecteur-hoeft-niet-achterste-van-zijn-tong-te-laten-zien/

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_informatiebeschikking-gevolg-verzwaarde-activity-6808294309360615424-nzwR