Terug naar Korte berichten 11 June 2021

Hoge Raad: #informatiebeschikking ziet ook op nog onbekende #buitenlandse #vermogensbestanddelen; wel #herstelmogelijkheid van vier weken ter #voorkoming #omkering en verzwaring van de #bewijslast.

Geschreven door: Vanessa Huygen

"de Hoge Raad [vernietigt ] de hofuitspraak omdat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de inspecteur geen vragen mocht stellen over hem nog #onbekende buitenlandse #bankrekeningen. Als de inspecteur bekend wordt met niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen, dan mag hij zich in #redelijkheid op het standpunt stellen dat de #mogelijkheid bestaat dat de belastingplichtige over onbekende bronnen van inkomen heeft beschikt en ervoor heeft gekozen daarmee verband houdende vermogensbestanddelen in het buitenland onder te brengen."

De informatiebeschikking blijft dus in stand, maar er is nog een #escape voor belanghebbenden. De sanctie als gevolg van die beschikking kan alsnog #ongedaan worden gemaakt:

"[De Hoge Raad] stelt belanghebbenden een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de datum waarop dit arrest is gewezen, om alsnog te #voldoen aan de informatiebeschikking.'

Voldoen belanghebbenden alsnog aan bankrekeningen, waarvan inmiddels duidelijk zal zijn geworden om welke het gaat, dan #vervalt de sanctie van omkering & verzwaring van de bewijslast.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_informatiebeschikking-buitenlandse-vermogensbestanddelen-activity-6809136886649507841-wWxu