Terug naar Korte berichten 11 July 2023

Toch rentevergoeding bij vermindering box 3 Kerstarrest?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Toch rentevergoeding bij vermindering box 3 Kerstarrest?

Een teruggave na bezwaar of beroep geeft op grond van de wet geen recht op rentecompensatie. Maar bij verminderingen op grond van box 3 na het Kerstarrest is dat mogelijk anders. Verschillende rechters hebben inmiddels geoordeeld dat dan sprake is van schending van het eigendomsrecht op basis van het EVRM, waardoor de Belastingdienst wél rente moet vergoeden.

Hoofdregel: geen rente bij vermindering

Bij verminderingen van inkomstenbelasting na bezwaar of beroep wordt op grond van de wet[1] geen belastingrente vergoed. Wel wordt belastingrente die bij een aanslag in rekening is gebracht, evenredig verminderd.

Andersom wordt natuurlijk wel rente berekend: wanneer wordt nagevorderd wordt over het extra bedrag aan belasting rente berekend. Is de (navorderings)aanslag opgelegd en wordt deze lopende bezwaar en beroep niet direct betaald – vanwege verleend uitstel van betaling – dan kan de belastingplichtige uiteindelijk een fors extra bedrag aan rente (invorderingsrente) kwijt zijn.

Lopende bezwaar en beroep is daarom, ook als uitstel van betaling wordt verleend, een relevante keuze of de aanslag wordt betaald. Hiermee vermijd je oplopende (invorderings)rente. Maar anderzijds ben je het geld wel mogelijk voor lange tijd kwijt, zonder dat er bij winst een rentecompensatie tegenover staat.

Uitzondering voor box 3-heffing in strijd met het EVRM

Voor ‘Kerstarrest’-verminderingen oordeelde recent Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[2] op basis van het arrest Darby[3] dat het EHRM bij schending van het EVRM een belastingplichtige – ook als er wettelijk niets voor is geregeld – een rentevergoeding toekent. Het Hof kent daarom vergoeding van belastingrente toe over de periode tussen betaling van de onverschuldigde box 3-heffing en de dag van terugbetaling.

Inmiddels deed Rechtbank Den Haag hetzelfde.[4]

In laatstgenoemde uitspraak is nog wel door ‘verweerder’ – lees: de Belastingdienst – opgemerkt dat tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden cassatie is ingesteld. Dat betekent dat die zaak nog lopende is en het laatste oordeel nog aan de Hoge Raad is.

 


[1] Artikel 30fe Algemene wet inzake rijksbelastingen

[2] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:349

[3] EHRM arrest van 23 oktober 1990, nr. 17/1989/177/233 (Darby), BNB 1995/244

[4] Rechtbank Den Haag 11 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6840