Terug naar Korte berichten 23 November 2021

(Tegen)bewijs voor boete mag niet op belastingplichtige worden geschoven

Geschreven door: Vanessa Huygen

(Tegen)bewijs voor boete mag niet op belastingplichtige worden geschoven

In deze zaak wordt vermoed dat sprake is van kwitantiefraude. Om die reden worden in de belastingaangifte in aftrek gebrachte giften gecorrigeerd. Daarbij is ook een boete opgelegd van 75% van de nagevorderde belasting. Maar bij een boete geldt een hogere mate van bescherming.

Bewijslast voor belastingheffing versus bewijslast voor de boete

Er is en blijft een belangrijk verschil tussen de bewijslastverdeling voor de belastingheffing en het bewijs voor de boete. Voor de heffing mag gebruik worden gemaakt van bewijsvermoedens, en onder omstandigheden van omkering van de bewijslast.

De bewijslast dat een feit is gepleegd waarvoor een straf kan worden opgelegd, mag echter niet op het bord van de burger worden geschoven.

Eerder schreef ik hierover:

“Boete bij een belastingaanslag, onschuldig tot het tegendeel bewezen is" (bron)

Die blog ging over de bewijslast voor de boete bij omkering van de bewijslast. In deze zaak gaat het echter om het gebruik van bewijsvermoedens. Omkering is daarom niet aan de orde, omdat het gaat om aftrekposten: daarvoor rust de bewijslast sowieso al op de belastingplichtige, dus kan de bewijslast niet worden omgekeerd.

 

Boete niet baseren op bewijsvermoedens

In de uitspraak zet het hof uiteen welk bewijs er ligt en of dat te herleiden is naar wetenschap bij deze belastingplichtige. Dat blijkt niet het geval en dus mag de boete niet op bewijsvermoedens worden gebaseerd.

Het Gerechtshof overwoog:

“De inspecteur kan []

een boete opleggen van ten hoogste 100% indien het aan opzet of grove schuld van belanghebbende is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast hiervan rust op de Inspecteur.”

“[Daarbij] dienen de waarborgen in acht te worden genomen [van] artikel 6, lid 2, EVRM. Die waarborgen houden onder meer in dat de bewijslast op de inspecteur rust en de belanghebbende in geval van twijfel het voordeel van de twijfel moet worden gegund. (…)”

“Onder deze omstandigheden zou het accepteren van bewijsvermoedens betekenen dat de bewijslast ook voor de boeteoplegging feitelijk op belanghebbende komt te rusten.”

 

Bronnen:

* Taxlive 22-11-2021, https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/inspecteur-bewijst-kwitantiefraude-niet-vergrijpboete-vernietigd

* Gerechtshof Den Haag 19-10-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2145.

* Blog bewijslast boete bij omkering bewijslast, 19-02-2021.

 

Zie originele bericht op LinkedIn.