Terug naar Korte berichten 30 August 2021

#Ongeloof inspecteur is geen grond voor een #informatiebeschikking

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Ongeloof inspecteur is geen grond voor een #informatiebeschikking

Oftewel: “Inspecteur moet niet de ongelovige Thomas uithangen”

Inspecteur: “ik geloof je niet – daarom moet jij bewijzen dat ik ongelijk heb”

Rechter: “die #cirkelredenering gaat zomaar niet”

De inspecteur vroeg in deze zaak naar de herkomst van enkele transacties, waarop de belastingplichtige uitleg heeft gegeven. Omdat de inspecteur hem niet gelooft, legt hij een informatiebeschikking op. Oftewel: de inspecteur stelt bij beschikking vast dat de belastingplichtige niet zou hebben voldaan aan zijn informatieverplichting. Met als beoogd gevolg dat de bewijslast zou omkeren en verzwaren in het nadeel van de belastingplichtige.

“De inspecteur brengt hier niets anders tegen in dan zijn stelling dat hij die verklaring niet gelooft. Hetzelfde geldt voor de verklaring van de man en de verkoper over de verkoopprijs van een camper. De fiscus vindt deze prijs onwaarschijnlijk laag, maar geeft geen verdere motivering. Verder komt uit de derdenonderzoeken geen informatie die de beschuldiging van belastingfraude bevestigt. De rechtbank vernietigt daarom de informatiebeschikking.”

Kortom: een enkel gebrek aan geloof aan de zijde van de inspecteur rechtvaardigt - natuurlijk - niet de conclusie dat een belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn verplichting om te antwoorden op vragen van de inspecteur. 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ongeloof-informatiebeschikking-cirkelredenering-activity-6838076422733496320-rDaA