De meldingsplicht DAC6: alles wat u moet weten!

Wat is de meldingsplicht DAC6?

De mandatory disclosure rules (meldingsplicht), tevens bekend als ‘Directive on Administrative Cooperation’ (DAC6) is een Europese wet die in Nederland is geïmplementeerd en die verplicht om bepaalde informatie te melden aan de Belastingdienst over grensoverschrijdende fiscale constructies, ook wel cross-border belastingconstructies genoemd. De wet is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven en individuen gebruikmaken van belastingontwijkende constructies.

Onder de DAC6-wetgeving zijn bepaalde partijen verplicht om bepaalde informatie te melden aan de Belastingdienst als zij betrokken zijn bij grensoverschrijdende belastingconstructies. De meldingsplicht geldt voor zowel personen als bedrijven die actief zijn in Nederland als voor buitenlandse bedrijven en personen die zaken doen in Nederland.

De meldingsplicht geldt voor een breed scala aan belastingconstructies, waaronder:

•    Constructies die gericht zijn op het ontduiken of verminderen van belastingen.
•    Constructies waarbij de winst wordt verplaatst naar een land met een lager belastingtarief.
•    Constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van dubbele niet-inwonerregelingen of andere soortgelijke regelingen.

Er zijn strenge boetes verbonden aan het niet naleven van de meldingsplicht DAC6. Het is daarom belangrijk om te weten of de meldingsplicht van toepassing is op uw situatie en om te zorgen dat u aan de meldingsplicht voldoet.

Expertises

Ik heb niet voldaan aan de meldingsplicht DAC6.

Als u niet aan de meldingsplicht DAC6 heeft voldaan, kan dit gevolgen hebben voor u of uw bedrijf. De Belastingdienst kan boetes opleggen als u niet aan de meldingsplicht voldoet of als u niet tijdig of niet volledig aan de meldingsplicht voldoet. De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de overtreding en of de overtreding opzettelijk of onopzettelijk is begaan.

In sommige gevallen kan ook strafrechtelijke vervolging worden ingesteld als u opzettelijk niet aan de meldingsplicht heeft voldaan. Dit kan leiden tot strafrechtelijke veroordeling met gevangenisstraf.

Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als u denkt dat u niet aan de meldingsplicht DAC6 heeft voldaan. Als u nog steeds betrokken bent bij de belastingconstructie waarvoor de meldingsplicht geldt, moet u zo snel mogelijk aan de meldingsplicht voldoen. Als u niet meer betrokken bent bij de belastingconstructie, moet u zo snel mogelijk de Belastingdienst informeren dat u niet aan de meldingsplicht heeft voldaan.

Het is aan te raden om professioneel advies te vragen aan een fiscaal advocaat of belastingadviseur als u denkt dat u niet aan de meldingsplicht DAC6 heeft voldaan. Zij kunnen u helpen om de juiste stappen te nemen om de situatie op te lossen en om eventuele gevolgen te beperken.

Wat kan een fiscaal- of belastingadvocaat voor u betekenen?

Een fiscaal advocaat is gespecialiseerd in het belastingrecht en kan u helpen om te bepalen of de meldingsplicht DAC6 van toepassing is op uw situatie en, zo ja, om ervoor te zorgen dat u aan de meldingsplicht voldoet. De advocaten van HuygenLammers Advocaten kunnen u ook advies geven over hoe u zich het beste kunt opstellen als u betrokken bent bij een belastingconstructie waarvoor de meldingsplicht geldt.

Daarnaast kan een fiscaal advocaat u helpen bij het verdedigen van uw belangen als u wordt aangeklaagd wegens het niet naleven van de meldingsplicht DAC6. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u wordt beschuldigd van het opzettelijk niet naleven van de meldingsplicht of als u een boete krijgt opgelegd vanwege het niet tijdig of niet volledig naleven van de meldingsplicht.

Een fiscaal advocaat van HuygenLammers Advocaten kan ook helpen bij het oplossen van eventuele geschillen met de Belastingdienst over de meldingsplicht DAC6, bijvoorbeeld door bemiddeling (mediation) of door het indienen van bezwaar of beroep. Neem contact met ons op om uw zaak te bespreken. Wij helpen u graag!