Samen met Vanessa Huygen ben ik in 2021 een nieuw kantoor gestart om vanuit onze visie verder te gaan. Wij vormen een kantoor met teamspirit: samen met collega’s het beste resultaat uit een zaak halen. Kwaliteit. Doorzetten. Doorgaan waar anderen stoppen. Maar altijd met het vizier op de cliënt gericht. Waar heeft u belang bij? Een lange procedure? Of toch een snelle, korte klap op het dossier door gezamenlijk met de Belastingdienst naar een oplossing toe te werken? Zacht als het kan, hard als het moet. Alles met het doel om in uw zaak het optimale resultaat te behalen.

Na mijn afstuderen (fiscale economie en fiscaal recht) heb ik enkele jaren voor de belastingkamer van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en de rechtbank Breda gewerkt. Sinds 2006 heb ik mijn naam binnen de niche van de fiscale advocatuur gevestigd. Naast mijn werk als advocaat belastingrecht, ben ik ook mediator en ben ik als docent formeel belastingrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

CV

 • Advocaat sinds 2007, mediator sinds 2019
 • gespecialiseerd in fiscale procedures, invordering, mediation en civiele procedures tegen de Belastingdienst
 • Bestuurslid NVAB, huidige functie: secretaris
 • Lid Raad van Toezicht en Ronde Tafel van The Floris
 • Nevenfuncties
  • Docent formeel belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Auteur NDFR Formeel Belastingrecht
  • Auteur NTFR Formeel Belastingrecht
  • Auteur FED

Lidmaatschappen

 • NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)
 • NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs)
 • NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen)
 • VFM (Vereniging Fiscale Mediation)
 • CFE (CFE Tax Advisers Europe, Professional Affairs Comittee)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap

Geregistreerde rechtsgebieden NOvA:

 • Belastingrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Onderzoeken Belastingdienst

Als ondernemer is de Belastingdienst een ‘vaste’ klant. Niet alleen voor het indienen van diverse belastingaangiften, maar ook omdat u te maken kunt krijgen met een onderzoek van de Belastingdienst. Dit kan een onderzoek zijn gericht op uw onderneming, maar ook op dat van een ander (derdenonderzoek). Onderzoeken die (meestal niet) tot uw core business behoren en waar u meestal ook geen ‘zin’ in heeft. In dat geval kan bijstand van een expert u helpen.

Vloeien uit het onderzoek van de Belastingdienst correcties voort (aanslag, navorderingsaanslag, naheffingsaanslag) of een informatiebeschikking (omdat u niet zou hebben voldaan aan de inlichtingen- en/of administratieverplichting) dan kunt u daartegen een fiscaal rechtsmiddel (bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie) aanwenden. Om het meest optimale resultaat daarbij te behalen is het belangrijk om met een goede strategie te werk te gaan. 

Mondt een fiscaal onderzoek uit in een strafrechtelijk onderzoek dan staan wij ook voor u klaar. Op die manier heeft u alle kennis en kunde in één persoon zitten.

Woon- en vestigingsplaatsonderzoeken

Woont u in het buitenland of heeft uw onderneming in het buitenland een vestigingsadres en wordt u geconfronteerd met een onderzoek door de Nederlandse Belastingdienst naar uw woon- en/of vestigingsplaats? Dit zijn vaak intensieve onderzoeken die het nodige van u en uw privacy vergen. De inspecteur heeft daarbij vergaande bevoegdheden, maar het mag geen ‘fishing expedition’ worden. Bij elke vraag moet dus worden beoordeeld of de inspecteur die mag stellen en op u de verplichting rust om die te beantwoorden.

Btw-fraudes

De laatste jaren nemen de onderzoeken van de Belastingdienst naar btw-fraude toe. Die onderzoeken kunnen leiden tot aanvullende heffing van omzetbelasting of zelfs een strafzaak. Was de btw-fraude in het verleden met name bekend in carrousels van kleine, makkelijk te verplaatsen goederen (computerchips, telefoons) tegenwoordig komt het in bijna elke branche voor (schoenen, bloemen, auto’s). Belangrijk daarbij is dat u als een zorgvuldige marktkoopman handelt. In dit soort procedures is het belangrijk om vanaf het begin het vizier juist te richten en te zorgen dat u adequaat reageert op vragen/informatieverzoeken van de Belastingdienst.

Aansprakelijkheidsprocedures

Het is de Belastingdienst er alles aan gelegen om de verschuldigde belastingen ook te incasseren. Is een onderneming niet in staat om haar betalingsverplichtingen na te komen, dan doet de Belastingdienst al snel een gooi naar de bestuurder of de inlener. Om als derde aansprakelijk te kunnen worden gesteld, moet aan voorwaarden worden voldaan. Een derde kan bijvoorbeeld de bestuurder van de vennootschap zijn, maar ook een inlener van een uitzendbureau kan als derde kwalificeren. Als derde is het belangrijk om u in dit soort zaken van deskundige bijstand te laten voorzien zodat u niet onterecht de belastingschulden van een ander moet betalen.