Terug naar Korte berichten 10 June 2024

Hoge Raad: box 3 herstelwet is onvoldoende

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoge Raad: box 3 herstelwet is onvoldoende

De Hoge Raad heeft in diverse arresten van 6 juni 2024 geoordeeld dat de hersteloperaties na het Kerstarrest onvoldoende zijn. Wie over enig belastingjaar een lager rendement heeft gehad dan waar de wet fictief vanuit ging, moet de Belastingdienst nog steeds compensatie bieden tot het werkelijk rendement. Ongerealiseerde waardeveranderingen tellen daarbij mee in het rendement.

Lees meer hierover in de blog "Hoge Raad repareert box 3: werkelijk herstel" van 6 juni 2024.