Terug naar Korte berichten 29 March 2022

Hoopvol nieuws over rechtsbescherming bij fiscale invordering?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoopvol nieuws over rechtsbescherming bij fiscale invordering?

Op dit moment kan een burger bij een geschil over uitstel van betaling of kwijtschelding van belastingschulden een ‘administratieve beroepsprocedure’ starten. Lees: geen echte beroepsprocedure, maar een herbeoordeling binnen de Belastingdienst. Dat beroep moet worden ingesteld bij de Directeur van de Belastingdienst.

Met het openstellen van de fiscale rechtsgang wordt bij geschillen omtrent uitstel van betaling en kwijtschelding een volledige rechtsgang geboden waar nu tegen een besluit van de Directeur géén rechtsgang openstaat. Want wijst de Directeur af, dan is geen (hoger) beroep bij een rechter mogelijk.

Uit een Kamerbrief van afgelopen week blijkt dat op dit moment een uitvoeringstoets gaande is die bijna is afgerond, zodat “op korte termijn duidelijk wordt wanneer dit onderdeel in werking kan treden.”

Met die uitvoeringstoets wil de Belastingdienst inzicht krijgen in “de uitvoerbaarheid, het moment waarop en de voorwaarden waaronder deze wijziging in werking kan treden.”

Hoopvol is dat de ‘heroverweging’ waarvan eerder sprake leek, er niet toe lijkt te leiden dat de volwaardige rechtsingang voor invorderingsgeschillen alsnog van de baan zou zijn. Minder hoopvol is dat de “uitvoerbaarheid” een hobbel is. Mijn hoop is dat daarbij ICT-issues niet struikelpunt zal gelden.

Zie eerder hierover ook:

·         “Rechtsbescherming bij invordering nog niet goed geregeld”

en

·         “Rechtsbescherming ondergeschoven kind in Invorderingswet”

Bronnen:

·         NDFR_dagelijks 29 maart 2022

·         Kamerbrief 25 maart 2022 over herijking invorderingsstrategie en heroverweging stroomlijning, staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane)

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechtsbescherming-invordering-belastingdienst-activity-6914493586944188416-O0ey?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web