Terug naar Commentaren 21 May 2023

Omvang dossier en moment beoordeling vergrijpboete

Geschreven door: Marloes Lammers

Omvang dossier en moment beoordeling vergrijpboete

In een fiscale procedure moet de Belastingdienst het dossier aan de rechtbank sturen. In dat dossier moeten alle stukken die het bestuursorgaan ter beschikking heeft (of heeft gehad) en die van belang zijn voor de beslechting van het geschil, worden opgenomen. Als de belastingplichtige gemotiveerd vraagt om bepaalde andere stukken aan het dossier toe te voegen en de inspecteur heeft die, dan moet hij dat ook doen. Op 31 maart 2023 moest de Hoge Raad oordelen of het originele aanslagbiljet ook aan het dossier moet worden toegevoegd. Omdat de Belastingdienst daarvan geen kopie heeft, oordeelt de Hoge Raad dat iets dat je niet hebt je ook niet aan het dossier kunt toevoegen. Dat oordeel verbaast mij. Voor het tijdschrift FED schreef ik een commentaar bij dit arrest van de Hoge Raad. Daarin lees je meer over mijn verbazing op dit punt. 

Door de Belastingdienst was in deze zaak ook een vergrijpboete opgelegd. Vervolgens stond ter discussie welk moment beslissend is voor de vraag of een belastingplichtige (voorwaardelijk) opzet of grove schuld kan worden verweten. Voor de omzetbelasting geldt dat de aanwezigheid van (voorwaardelijke) opzet of grove schuld moet worden geleverd op het moment dat de verschuldigde belasting moest worden voldaan. Ook hier ga ik in mijn commentaar nader in.