Terug naar Korte berichten 20 April 2021

#Zalm verdachte in #ABN-onderzoek: de poortwachter weer excessief bestraft en gewezen bestuurders op voorhand beschadigd.

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Zalm verdachte in #ABN-onderzoek: de poortwachter weer excessief bestraft en gewezen bestuurders op voorhand beschadigd.

Ik herhaal nog maar eens dat de #focus van strafrechtelijke #opsporing (te) veel gericht wordt op de #poortwachters.

Het is niet ABN die geld witwast; dat is ook niet de kern van het verwijt. Die kern is het verzaken van de ‘poortwachtersfunctie’, het #voorkomen van #witwaspraktijken door #anderen op grond van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).

Een deel van de #schikking bestaat dan ook uit het terugbetalen van ‘#voordeel’, te weten de ‘bespaarde kosten’ voor het niet voldoende uitvoeren van deze uitbestede #opsporingshandelingen.

Wat betreft de #beschadiging van de verdachte bestuurders: vanaf het bekendworden van een verdenking ontstaat schade, #veroordeling in de ogen van het publiek die een latere vrijspraak niet volledig ongedaan zal maken. En daarmee begint een zeer #stressvolle periode voor de verdachte, vol onzekerheid van wat er nog gaat komen. Voor een verwijt dat ‘niet voldoende opgelet’ is.

Hoort dit eigenlijk wel in het #strafrecht?

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_micah-i-dont-belong-here-activity-6790151839892439040-zX5R