Terug naar Korte berichten 25 April 2021

Het belang van #vertrouwelijke #communicatie kan niet worden onderschat.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Het belang van #vertrouwelijke #communicatie kan niet worden onderschat.

Uit het ‘Vooraf’ in NJB van Taru Spronken (A-G bij de Hoge Raad):

“ Net als bij het geheim van de #raadkamer bij het nemen van rechterlijke beslissingen en de #geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van #advocaten, gaat het ook bij een #formatie, hoewel de context verschillend is, om het scheppen van ruimte voor een #open en #vrije #gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.3 Of zoals Jack de Vries het wat cynischer uitdrukte: ‘In helder water zwemmen geen vissen.’4”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vertrouwelijke-communicatie-raadkamer-activity-6792126829462355968-VeSK