Terug naar Korte berichten 25 April 2021

Niet afdoende #vooraf #gehoord over (btw*-)#boetebesluit - en wel horen had zo maar eens tot een lagere of geen boete kunnen leiden? Reden voor #vernietiging van de boete.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Niet afdoende #vooraf #gehoord over (btw*-)#boetebesluit - en wel horen had zo maar eens tot een lagere of geen boete kunnen leiden? Reden voor #vernietiging van de boete.

*NB dat het om een btw-boete gaat is essentieel, omdat niet elke belastingsoort onder ‘EU regime’ valt. Het #verdedigingsbeginsel, dat leidt tot vernietiging van de boete, is een EU-regel die in bijvoorbeeld IB-zaken niet zomaar wordt toegepast.

“Vanwege de dreigende verjaring (...) naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2007 heeft de inspecteur belanghebbende niet in de gelegenheid gesteld te reageren op het betreffende rapport.”
“(...) aannemelijk is dat belanghebbende een inbreng had kunnen leveren die tot een besluitvormingsproces met een #andere #afloop had kunnen leiden. Dit vindt steun in de omstandigheid dat de inspecteur in de bezwaarfase de boete heeft verminderd tot een boete op basis van grove schuld. Hoewel indien aan het andere-afloop-criterium is voldaan, onder omstandigheden slechts een #gedeeltelijke vernietiging van het voorliggende besluit aangewezen kan zijn,34 acht de rechtbank in dit geval een #vernietiging op haar plaats. Daarbij is in aanmerking genomen dat hier de #schuldgradatie een #geschilpunt is.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vooraf-gehoord-boetebesluit-activity-6792325904539373568-ujBU