Terug naar Korte berichten 26 April 2021

Invordering herijken "nu mét menselijke maat!" Maar wanneer wordt ein-de-lijk ingevoerd dat #rechtsbescherming #uitstel betaling en #kwijtschelding via belastingrechter loopt?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Invordering herijken "nu mét menselijke maat!" Maar wanneer wordt ein-de-lijk ingevoerd dat #rechtsbescherming #uitstel betaling en #kwijtschelding via belastingrechter loopt?

Het voorstel om rechtsbescherming bij invordering via de fiscale rechter te laten lopen, stamt van Prinsjesdag 2016 (!): de Fiscale vereenvoudigingswet 2017. De regel zou aanvankelijk al met de nodige vertraging per 1 januari 2019 in werking treden. De huidige planning is niet concreter dan 'na 2021'.

"De Invorderingswet 1990 wordt herijkt om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met individuele omstandigheden van belastingplichtigen. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling en wordt een hardheidsclausule toegevoegd. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om het uitstelbeleid voor ondernemers te herijken en om medewerkers meer discretionaire ruimte te bieden bij het vragen van zekerheid aan ondernemers bij een verzoek om uitstel van betaling."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechtsbescherming-uitstel-kwijtschelding-activity-6792352303748808704-jsPU