Terug naar Korte berichten 30 April 2021

#BTW #suppletieboete #vernietigd, omdat #aanleiding controle/correcties was de #eigen #melding te suppleren #OB in aangiften #Vpb.

Geschreven door: Vanessa Huygen

#BTW #suppletieboete #vernietigd, omdat #aanleiding controle/correcties was de #eigen #melding te suppleren #OB in aangiften #Vpb.

Een mooie uitspraak die om onduidelijke redenen nu pas gepubliceerd is, een half jaar na dato.

Het Hof stelt vast dat de aanleiding voor het onderzoek puur is geweest dat belanghebbende zelf, in de aangiften Vpb 2014 en 2015, heeft vermeld wat zij nog over die jaren aan OB moest afdragen. Nadien zijn de suppleties voor die OB ook verricht.

“Kortom, belanghebbende heeft niet alleen de Inspecteur - bij de aangiften voor de #vennootschapsbelasting 2014 en 2015 verstrekte - precieze cijfermatige informatie verschaft die onmiskenbaar inhoudt dat over de desbetreffende jaren nog #omzetbelasting is verschuldigd, maar de Inspecteur heeft die informatie ook #als #zodanig #opgevat. Onder dergelijke omstandigheden en in dat licht kan redelijkerwijs en zonder meer niet worden volgehouden dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de bij of krachtens de in geding zijnde bepalingen opgelegde verplichtingen. Voor het opleggen van een boete als door de Inspecteur voorgestaan is geen plaats.”

Via #NDFR Sdu
https://lnkd.in/dQERQ4A.
Uitspraak Hof Den Haag:
https://lnkd.in/djCVcGy

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_btw-suppletieboete-vernietigd-activity-6793553234435821568-Hm1L