Terug naar Korte berichten 4 May 2021

Rechtsbescherming ondergeschoven kind in Invorderingswet.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rechtsbescherming ondergeschoven kind in Invorderingswet.

Wetgever, geef tegenmacht aan de burger. Ruimte voor een #hardheidsclausule is mooi, maar is afhankelijk van de goedwillendheid van de Belastingdienst. Daarnaast is ‘tegenmacht’ nodig wanneer Belastingdienst en burger het niet met elkaar eens zijn: #rechtsbescherming in de vorm van een eenvoudige, #laagdrempelige en #effectieve #rechtsingang. En laat nu juist die rechtsingang in veel gevallen ontbreken in het invorderingsrecht.

Voor #TaxLive werd ik geïnterviewd door Marit Muller over de aangekondigde #herijking van de Invorderingswet.

"Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat de Invorderingswet herijken. Dat klinkt prachtig, vindt fiscaal procesrecht advocaat Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, maar daarmee is het plaatje niet compleet. "Zorg ook voor een goede rechtsingang want daar schort het nog altijd aan. Zolang de rechtsbescherming niet goed geregeld is, staan belastingplichtigen nog te vaak buitenspel.""

Lees het hele interview hier:
https://lnkd.in/detia-6.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_hardheidsclausule-rechtsbescherming-laagdrempelige-activity-6795364551723360256-fik_