Terug naar Korte berichten 6 May 2021

Fiscale boete én strafzaak mogen niet allebei, vanwege de #unavia regel: éénmaal bestraffing voor hetzelfde feit.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Fiscale boete én strafzaak mogen niet allebei, vanwege de #unavia regel: éénmaal bestraffing voor hetzelfde feit.

“Het stelselmatig niet betalen van belastingen die men op aangifte moet voldoen is in principe een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie #mag echter #niet overgaan tot strafvervolging als de inspecteur voor exact #hetzelfde #feit al verzuimboetes heeft opgelegd. Dit is alleen anders als sprake is van nieuwe bezwaren.”

Una via staat in wet in art. 5:44 Awb en art. 243 Sv.

Hof:

“De opgelegde verzuimboetes [art. 67c AWR] zijn [] voor het niet (tijdig) voldoen van belasting, die op aangifte moet worden voldaan. Deze verzuimboetes betreffen #zonder #enige #twijfel #hetzelfde #feit als het feit waarvoor de verdachte nu wordt vervolgd op grond van [art. 69a AWR], te weten het opzettelijk niet (tijdig) voldoen van belasting, die op aangifte moet worden voldaan.”

Ook had het OM geen art. 255 lid 4 Sv #machtiging gevraagd aan de rechter-commissaris om alsnog te mogen vervolgen wegens #nieuwe #bezwaren”. Dat is nieuwe informatie die (alsnog) een strafrechtelijk traject zou rechtvaardigen.

Het OM wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging.

Taxence Sdu
https://bit.ly/3xQIdR3
Uitspraak Hof Den Bosch:
https://bit.ly/3nVIOMS

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_unavia-mag-niet-activity-6796029029628592129-eyjR