Terug naar Korte berichten 9 May 2021

Het zat eraan te komen: acties wegens vermoedens van #fraude met #coronasteun.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Het zat eraan te komen: acties wegens vermoedens van #fraude met #coronasteun.

Voor een (fiscaal-)strafrechtadvocaat leest het erg vreemd dat als een bedrijf #verdacht wordt van fraude, de betrokken bedrijven daarvan bericht kregen en vervolgens “zes weken (hebben) om te reageren voordat er een deurwaarder in actie komt.” Ergens anders wordt gemeld dat van vele frauduleuze aanvragen aangifte is gedaan, het leest als: (ook) van degenen die daarvan bericht hebben gehad voor de deurwaarder in actie zou komen.

Het zal erop neerkomen dat het bestuursrechtelijke traject, waarvoor de deurwaarder op pad wordt gestuurd, gaat over de terugvordering van onterecht ontvangen coronasteun. Dáártegen geldt een bezwaartermijn van zes weken. Zonder bezwaar binnen die termijn staat het (terugvorderings)besluit onherroepelijk vast.

Daarnaast kan bestuursrechtelijk, of strafrechtelijk, reden zijn voor een bestraffing. Overigens niet twee keer voor hetzelfde: de Hoge Raad legde recent nog eens deze “una via”-regel uit (zie link in de comment).

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_fraude-coronasteun-verdacht-activity-6797243996369375232-EcMT