Terug naar Korte berichten 11 May 2021

Door berusting #UWV is #Belastingdienst aan oordeel rechtbank gebonden

Geschreven door: Vanessa Huygen

Door berusting #UWV is #Belastingdienst aan oordeel rechtbank gebonden

Volgens de rechtbank in de UWV-zaak was X BV niet aan te merken als 'de opvolgende werkgever', en het UWV berustte daarin. Die uitspraak werd dus onherroepelijk. Door #gezag van #gewijsde - niet verwarren met 'in kracht van gewijsde' - heeft die definitieve kwalificatie in procedure 1 (UWV) bindende kracht in procedure 2 (Belastingdienst). Omdat het gaat om een ander geding tussen dezelfde partijen.

"RB Gelderland oordeelt dat rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel er aan in de weg staan dat de rechtbank in deze zaak tot een andere conclusie komt dan RB Midden-Nederland

"De rechtbank merkt daarbij nog op dat het aan de #Belastingdienst en het #UWV is om ervoor te zorgen dat de gegevens en inlichtingen #correct in hun respectieve besluitvorming worden betrokken. (...) een #gebrek aan #inhoudelijke #afstemming [mag] er dan #niet toe leiden dat een belanghebbende in #verschillende #procedures met #de overheid wordt geconfronteerd met #andersluidende standpunten."

#Taxlive
https://bit.ly/3uEylrt
Uitspraak RB Gelderland
https://bit.ly/2SynaCu

Meer uitleg over gezag en kracht van gewijsde:
https://bit.ly/33xtVGX

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_uwv-belastingdienst-gezag-activity-6797804517976023040-FNyE