Terug naar Korte berichten 21 May 2021

Evaluatie afschaffing ‘pas op de plaats’ bij dwanginvordering (afschaffing schorsende werking bij fiscale verzetprocedure)

Geschreven door: Vanessa Huygen

Evaluatie afschaffing ‘pas op de plaats’ bij dwanginvordering (afschaffing schorsende werking bij fiscale verzetprocedure)

Ik mis oog voor: wordt ivm ontbreken schorsende werking – én nog steeds geen fiscale rechtsingang in invorderingskwesties (zie link in de comment) – een #deugdelijk #middel tegen #dwanginvordering gemist?

Vijlbrief:

“Op 9 december 2020 (#!) heeft Kamerlid #Leijten gevraagd naar (…) het uitblijven van een evaluatie van [de #afschaffing van de #schorsende werking in de #fiscale #verzetprocedure]. Op dit moment is de evaluatie van [art. 17 lid 2] Invorderingswet inmiddels gestart (#?) (…)

Voor een gedegen evaluatie is het noodzakelijk om bij verschillende partijen te #informeren (#nietsgehoord) over de door hen ervaren gevolgen van de afschaffing van de schorsende werking bij [fiscaal] verzet (…). Hierbij zal informatie worden opgehaald bij de Belastingdienst en verschillende #belangenverenigingen #wiedan?). (…)

In de evaluatie zal [o.a.] gekeken worden
*de inzet van de verzetsprocedure door belastingschuldigen,
*hoe door de ontvanger om wordt gegaan met verzetsprocedures en
*of het niet opschorten van de invordering een toename van verzoeken tot vergoeding van schadevergoeding tot gevolg heeft gehad”

  • Uit de comment:

In mijn blog van vorige week schreef ik over het probleem va het nog altijd ontbreken van een fiscale rechtsingang in invorderingskwesties:
https://www.huygenlammersadvocaten.nl/publicaties/blogs/33/wetgever-regel-ook-effectieve-rechtsbescherming-tegen-incasserende-belastingdienst

“Bij uitstel van betaling en kwijtschelding schort het bijvoorbeeld aan een deugdelijke rechtsingang. “Ik heb die rechtsbescherming willen wijzigen met de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017,” schrijft staatssecretaris Vijlbrief. “Het is te hopen dat de staatssecretaris met ‘heb willen wijzigen’ niet voorzichtig voorsorteert op afstel,” reageert Huygen van Dyck. “Per 2019 zou de belastingrechter bevoegd worden voor geschillen over uitstel en kwijtschelding van zowel belasting- als toeslagschulden. Begin 2018 is deze bevoegdheid uit de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 uitgesteld tot ‘na 2021’ en sindsdien is het oorverdovend stil. Het ontbreken van een deugdelijke fiscale rechtsingang is extra nijpend gelet op de per 1 januari 2018 vervallen schorsende werking van verzet bij belastingschulden.””

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_deugdelijk-middel-dwanginvordering-activity-6798272545352097792-Sm7_