Terug naar Korte berichten 17 May 2021

Woon je wel waar je woont? Daar kan de Belastingdienst anders over denken.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Woon je wel waar je woont? Daar kan de Belastingdienst anders over denken.

"X woont tot en met 2014 in Nederland. In 2015 verblijft hij 24 dagen in Nederland, 256 dagen in Turkije en 23 dagen elders."

Belastingdienst: u woonde in Nederland.

Nee, zegt de rechtbank.

"De rechtbank acht de feiten en omstandigheden die de inspecteur heeft aangevoerd van onvoldoende gewicht om het oordeel te rechtvaardigen dat tussen belanghebbende en Nederland in het jaar 2015 een duurzame band van persoonlijke aard heeft bestaan (...). De inspecteur heeft #weliswaar een aantal #aanknopingspunten aangevoerd die wijzen op een band van belanghebbende met Nederland , maar dit betreffen in hoofdzaak #formele #aanwijzingen en deze stemmen niet overeen met het beeld van de #materiële #werkelijkheid waarvan de rechtbank – mede naar aanleiding van hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd – #overtuigd is geraakt."

en

"dat hij in Turkije zijn #dagelijkse #leven leidde en zijn vrije tijd spendeerde, acht de rechtbank #aannemelijk gelet op de gedingstukken, zijn werkkring in Turkije, de woonruimte aldaar en de affectieve relatie met een Turkse vrouw, met wie hij in 2016 is getrouwd. Het beroep is gegrond."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_weliswaar-aanknopingspunten-formele-activity-6800054420307509248-cRgu