Terug naar Korte berichten 21 May 2021

Rechter kritisch op selectieve uitworp na #toeslagenaffaire.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rechter kritisch op selectieve uitworp na #toeslagenaffaire.

De correcties zijn wel terecht, maar dat maakt de navorderingsaanslag nog niet gerechtvaardigd. Als de ene groep - op grond van nationaliteit - structureel aan controles wordt onderworpen terwijl andere - fiscaal vergelijkbare - belastingplichtigen ongemoeid worden gelaten, is sprake van een ongeoorloofde inbreuk op gelijke behandeling, aldus de rechtbank.

Rechter vraagt inspecteur daarom uitleg over #etnisch #profileren: onderzoek naar selectiecriteria. Een algoritme is immers zo neutraal als de input. Mooie manier waarop de rechter hier invulling geeft aan een menselijkere houding jegens belastingplichtigen.

#daslief

Rechtbank Gelderland:
"In verhouding tot de ernst van een #mogelijke #inbreuk op het recht op #gelijke #behandeling is de onzekerheid of #dubbele #nationaliteit een rol heeft gespeeld bij de selectie en/of uitworp in dit geval te groot. Deze onzekerheid levert een gebrek op dat hersteld dient te worden voordat de rechtbank een oordeel kan geven. De rechtbank zal verweerder daarom in de gelegenheid stellen om nader te motiveren dat het hebben van een dubbele nationaliteit in dit geval geen rol heeft gespeeld."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_toeslagenaffaire-etnisch-profileren-activity-6800689459261145088-L1d9