Terug naar Korte berichten 21 May 2021

Geen #drempelbedrag voor #strafrechtelijke vervolging #fiscale #fraude? Hof Amsterdam gooit de knuppel in het hoenderhok.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Geen #drempelbedrag voor #strafrechtelijke vervolging #fiscale #fraude?
Hof Amsterdam gooit de knuppel in het hoenderhok.

Omdat het BBBB niet geldt voor het OM maar voor de Belastingdienst, hoeft het OM zich - aldus het hof - niets van het daarin geformuleerde drempelbedrag van € 20.000 aan te trekken. De verdachte in deze zaak krijgt daarom toch een strafzaak aan zijn broek voor een #fraudebedrag van € 8.500.

Anders dan voorheen zou er volgens Hof Amsterdam dus geen enkele ondergrens meer zijn om tot vervolging over te gaan.

Wat mij betreft is dit een zeer onbevredigende en onlogische uitkomst. Overheidsonderdelen die in samenwerking ervoor moeten zorgen dat een verdachte/belastingplichtige via de meest geëigende route een straf opgelegd krijgt, kunnen niet met oogkleppen op de regeling van de ander negeren. Een vervolging door het OM bij een van meet af aan duidelijk fraudebedrag van minder dan € 20.000, zou in mijn ogen dan ook moeten leiden tot een niet-ontvankelijkheid van het OM.

Lees verder:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_drempelbedrag-strafrechtelijke-fiscale-activity-6801510723819200512-Laz2