Terug naar Korte berichten 25 May 2021

Europese strafzaken vervolgbaar door Europees OM

Geschreven door: Vanessa Huygen

Europese strafzaken vervolgbaar door Europees OM

"Per 6 mei 2021 is de Invoeringswet EOM in werking getreden. Deze bewerkstelligt de uitvoering van EU-Verordening 2017/1939 over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Nederlandse regelgeving. Het EOM is bevoegd om strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden te onderzoeken, te vervolgen en voor de nationale rechter te brengen. Het gaat hierbij om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en omzetbelasting."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_europese-strafzaken-vervolgbaar-door-europees-activity-6802864166102155264-qBj2