Terug naar Korte berichten 10 June 2021

Hof #vernietigt #vergrijpboetes voor #dementerende #zwartspaarder

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hof #vernietigt #vergrijpboetes voor #dementerende #zwartspaarder

Mooie overwegingen van het hof:

Het wetboek van strafvordering is niet direct van toepassing op (fiscale) vergrijpboetes. Een vergrijpboete vormt echter een “criminal charge” in de zin van artikel 6 van het EVRM. Tot de waarborgen van een #eerlijk #proces behoort dat een vervolgde “fit to stand trial” is. Het Hof ziet zich aldus gesteld voor de vraag of belanghebbende “fit to stand trial” is, en indien de vraag negatief moet worden beantwoord, wat daarvan de consequentie dient te zijn."

"Het Hof is gelet op het bovenstaande van oordeel dat belanghebbende #niet in staat is tot een “#effective #participation” zodat de vraag of zij “fit to stand trial” is negatief dient te worden beantwoord."

"Het Hof is verder van oordeel dat deze belemmering op geen enkele wijze kan worden gecompenseerd. Handhaving van de vergrijpboetes onder deze omstandigheden zal () schending van het recht op een eerlijk proces () opleveren."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vernietigt-vergrijpboetes-dementerende-activity-6808751994459709440-lg51