Terug naar Korte berichten 17 June 2021

Oproep aan de #Belastingdienst: stel geen #verhulde #schuldvragen. 'T is een kwestie van #fatsoen.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Oproep aan de #Belastingdienst: stel geen #verhulde #schuldvragen. 'T is een kwestie van #fatsoen.

Met dit pleidooi van Wendy Nent-Vroomen kan ik van harte instemmen:

“het onverplicht opnemen van de #cautie (/het #zwijgrecht op fiscale #boetevragen, VSHVD/) [kan] vanuit het oogpunt van #rechtsbescherming ook gewoon fatsoenlijk zijn.”

“Dat een belastingplichtige een vraag niet hoeft te beantwoorden, betekent niet dat de inspecteur deze niet mag stellen; schuldvragen mogen gesteld worden. Indien een inspecteur van een ingediende aangifte wil afwijken of een navorderings- of naheffingsaanslag wil opleggen, mag hij immers een #schuldonderzoek doen om te beoordelen of een boete kan worden opgelegd.”

“Bij schriftelijk gestelde vragen wordt in de regel niet gewezen op het #recht om zuivere #schuldvragen #niet te #beantwoorden (ook wel het geven van de #cautie genoemd).”

Voor een gemiddelde belastingplichtige is een informatieverzoek van de Belastingdienst geen dagelijkse kost. Het lijkt mij gezien de #machtspositie van de Belastingdienst niet meer dan #normaal dat de inspecteur bij het stellen van zowel heffingsgerelateerde vragen als zuivere schuldvragen absolute #duidelijkheid schept over de #rechten van de belastingplichtige van wie hij de informatie wenst te ontvangen. Het is ook niet heel moeilijk om de vragen te rubriceren en bij iedere categorie duidelijk aan te geven waarom deze vragen worden gesteld. Op die manier handel je als #bestuursorgaan #open en #transparant en is het voor iedereen duidelijk wat de #bedoeling is en hoe de #rechtsbescherming van de betreffende belastingplichtige is.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingdienst-verhulde-schuldvragen-activity-6810980513868738560-OHqW