Terug naar Korte berichten 21 June 2021

Rechtbank én Hof: '#vrijspraak staat #niet in de weg aan #belastingheffing'

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rechtbank én Hof: '#vrijspraak staat #niet in de weg aan #belastingheffing'

Met #juridische #acrobatiek wurmen zowel de rechtbank als het hof zich in bochten om - ondanks vrijspraak voor hetzelfde als wat deze betrokkene fiscaal 'verweten' wordt - zich daar niet aan te binden.

Zoals ik in 2014 schreef:

"#Strafrechtelijke en #fiscale #procedures over één en dezelfde kwestie kunnen tot #andere #uitkomsten leiden. Rechters zijn over en weer niet gebonden aan elkaars uitspraken en bewijsregels. Dit kan wringen. Het kan ook #te #veel #wringen."

Even terug naar de kern: in 2014 wees het Mensenrechtenhof (#EHRM) het arrest #Melo #Tadeu, met als essentie: na een vrijspraak mag een andere rechter, ook een belastingrechter, die #vrijspraak #niet expliciet of impliciet in #twijfel trekken.

Belanghebbende in deze procedure is vrijgesproken van het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van 'vermogensbelasting' 1994 tot en met 2000. Vervolgens krijgt hij vragen over verzwegen vermogen in 2015/2016. De veronderstelling dat dat vermogen bestaat, is gebaseerd op informatie uit 1994 en de veronderstelling: 'Een dergelijk saldo verdwijnt - in de regel - niet snel'.

De vrijspraak vanwege verzwegen vermogen zou dus logischerwijs een veronderstelling dat dat vermogen tóch is verzwegen, in de weg staan.

Toch?

Nee hoor, zegt het hof:

"5.7. .. De strafkamer van het Hof heeft geoordeeld dat op basis van het microfiche niet het wettig en overtuigend bewijs in strafrechtelijke zin is geleverd dat belanghebbende een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan. De strafkamer is, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, op grond van de voor het strafprocesrecht geldende (bewijs)regels tot deze vrijspraak gekomen. Ook het Hof trekt de juistheid van deze beslissing van de strafkamer niet in twijfel. .. [Het] gaat om een andere rechtsvraag dan die waarover de strafkamer zich heeft gebogen (...) of de inspecteur, op basis van de voor het fiscale procesrecht geldende regels, zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de door hem gevraagde inlichtingen en bescheiden voor de belastingheffing van belanghebbende van belang kunnen zijn (..). Een bevestigend antwoord op die vraag staat niet op gespannen voet met de strafrechtelijke vrijspraak. Het beroep van belanghebbende op het arrest Melo Tadeu wordt daarom verworpen. .."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vrijspraak-niet-belastingheffing-activity-6812660446261198848-3oME