Terug naar Korte berichten 29 June 2021

Strafrechtelijke #ontneming van #voordeel: is dit wel #helemaal ‘verkregen’ uit het feit?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Strafrechtelijke #ontneming van #voordeel: is dit wel #helemaal ‘verkregen’ uit het feit?

De Hoge Raad herhaalt – in mijn woorden – dat voordeel ook #indirect kan zijn verkregen. Mysterieus is dat de Hoge Raad verwijst naar een arrest van 25 mei 1999, dat voor mij onvindbaar is. In dit arrest wordt verwezen naar ‘ECLI .. AK1554’, in een arrest van 2011 naar een ‘LJN AK1546’. Beide zijn niet gepubliceerd via uitspraken.rechtspraak.nl.

Maar wat zegt de HR hier? Uit Tekst en Commentaar Strafrecht:

“Onder ‘voordeel (…) verkregen door middel van of uit de baten’ van een strafbaar feit waarvoor de betrokkene is veroordeeld, kan ook worden begrepen daadwerkelijk genoten voordeel in het geval dat het strafbare feit op zichzelf #geen #rechtstreeks voordeel oplevert, doch kennelijk ertoe strekt en #geëigend is voordeel te #genereren (HR 27 september 2011, NJ 2011/458 en HR 25 mei 1999, JOW 1999/43).”

Dus als het misdrijf geen voordeel oplevert maar wel het #middel vormt om voordeel te verkrijgen, dan het voordeel ook ‘verkregen’ door dat feit.

*edit: zie ook hieronder:
"Nee, belastingontduiking over legale inkomsten maakt de inkomstenbron niet als geheel crimineel." 
De Hoge Raad heeft al meermaals vastgesteld dat opbrengsten van een onderneming onderneming niet worden “verkregen” door valse boekhouding*

Maar gaat dat hier wel goed?

Het gaat om #valse #facturen aan een BV waarvan betrokkene #enig #aandeelhouder en directeur was. Zijn ‘eigen’ BV kortom. Een deel daarvan stak hij contant in eigen zak. Dat bedrag wordt als wederrechtelijk voordeel ontnomen.

Dus wie is hierdoor benadeeld? Nu het om een #eigen #BV ging, zou ik zeggen: alleen de fiscus voor zover die tekort gekomen is. Stel dat het als ‘loon’ zou zijn aan te merken dus grofweg 52% van dat bedrag. Scheelt toch de helft.

.. of zou dit bedrag – in het jaar van betaling – als ‘negatief loon’ kunnen worden aangemerkt? In dat geval krijgt betrokkene de belasting over dat bedrag weer terug - in theorie althans. In de praktijk vermoedelijk niet, omdat hij niet meer terugkrijgt dan de belasting die hij over (andere) belastbare inkomsten zou moeten betalen. Dit probleem van dubbeltelling van afpakken en belastingheffing speelt vaker (https://www.huygenlammersadvocaten.nl/expertises/overlap-belastingrecht-en-strafrecht).

??????https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ontneming-voordeel-helemaal-activity-6815544649445339136-puHA