Terug naar Korte berichten 2 April 2024

Box 3 herstel: Hoge Raad oordeel uitgesteld tot (na) augustus

Geschreven door: Vanessa Huygen

Box 3 herstel: Hoge Raad oordeel uitgesteld tot (na) augustus

Nog even geduld alstublieft

De verlossende uitspraak van de Hoge Raad, ook wel “Kerstarrest II” genoemd, is op een wat langere baan geschoven: deze komt “niet vóór augustus”. De Hoge Raad heeft deze gewijzigde interne planning overigens niet zelf naar buiten gebracht, maar het FD is hiervan op de hoogte geraakt. Zie onderaan de link naar het (gratis te lezen) FD artikel. 

 

A-G Wattel in september: herstelwet biedt onvoldoende compensatie

In de zaak waarin afgelopen maart arrest werd verwacht, heeft Advocaat-Generaal (AG) Wattel in september 2023 zijn conclusie uitgebracht. Die luidde: de “herstelwet” biedt onvoldoende herstel en spaarders en beleggers moeten naar werkelijk rendement worden gecompenseerd. Meer daarover zie mijn eerdere bericht ‘Conclusie: box 3 herstel moet op basis van werkelijk rendement’

 

Vijf nieuwe conclusies A-G Pauwels: wat is ‘werkelijk rendement’?

Dat het arrest nu is uitgesteld, kan te maken hebben met vijf nieuwe conclusies in ‘vermogensbelasting-zaken’, van AG Pauwels van februari 2024. Voor het nieuwsbericht van de Hoge Raad over deze conclusies zie 'Advies AG Pauwels aan Hoge Raad in box 3-zaken over ‘werkelijk behaalde rendement’ en de Wet rechtsherstel box 3'.

 

Ook AG Pauwels concludeerde dat “nog steeds het EVRM wordt geschonden in de gevallen waarin het (herziene) voordeel uit sparen en beleggen hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.” 

 

Verder ging AG Pauwels anders dan AG Wattel in op de vraag: wat valt er onder dat ‘werkelijke rendement’? Een belangrijke subvraag op dit punt is: gaat het alleen om cashflow, of ook om waardeschommelingen zonder dat er verkocht is? AG Pauwels stelt “(5) dat het werkelijk behaalde rendement ook ongerealiseerde waardemutaties omvat”.

 

Zeven aandachtspunten volgens AG Pauwels:

1) het rendement moet zonder inflatiecorrectie worden berekend;

2) het gaat om het totale rendement op alle vermogensbestanddelen samen (niet per onderdeel);

3) de vergelijking moet binnen het hokje van het jaar worden gemaakt, niet over een langere periode;

4) verlies in een jaar kan niet in een ander jaar gecompenseerd worden;

5) het werkelijk behaalde rendement omvat ook ongerealiseerde waardemutaties;

6) bepaalde (‘rendement beïnvloedende’) kosten mogen in mindering worden gebracht op het rendement;

7) het voordeel wordt berekend over het totale vermogen, inclusief het heffingvrije deel.

 

Gevolgen voor crypto-bezitters

Voor in het bijzonder spaarders met bitcoin of andere cryptovalula is punt 5 van groot belang: als het ongerealiseerde waardeverlies meetelt, zal het rendement over 2018 en 2022 in de meeste gevallen fors negatief uitvallen. Dat betekent – de Hoge Raad deze AG in diens conclusies volgt – dat de heffing over die belastingjaren nihil zal bedragen.

 

Wanneer de waardemutaties niet meerekenen, wordt het speelveld voor crypto weer heel anders: dan moet worden gekeken naar ‘cashflow’, dus inkomsten uit ‘staking’ of rente. Wie weinig heeft gehandeld en geen inkomsten uit staking of dergelijke heeft behaald, zal diens box 3 heffing flink zien dalen. Wie wel veel handelde zal een flinke kluif hebben aan het in kaart brengen van het werkelijk gerealiseerde rendement.

 

Hoge Raad arrest verwacht (vanaf) augsustus

De Hoge Raad zal nu tot (in elk geval) augustus broeden op wat er met box 3 bezitters moet gebeuren, vanaf 2017 tot het moment van invoering van een nieuw systeem. Voor het FD bericht zie 'Hoge Raad stelt oordeel uit over herstel en tijdelijke box 3-heffing' (gratis te lezen).

 

Tot die tijd zullen aanslagen en bezwaarprocedures waar mogelijk nog verder on hold worden gezet. Voor wie het betreft geldt daarom: nog even geduld alstublieft.

 

Bronnen: