Terug naar Korte berichten 3 October 2023

Formulier 'werkelijk rendement' box 3 in de maak

Geschreven door: Vanessa Huygen

Formulier 'werkelijk rendement' box 3 in de maak

Het Ministerie van Financiën treft voorbereidingen voor het geval de Hoge Raad het advies van de A-G volgt. Dat advies luidde dat in principe iedereen recht heeft op vermindering van box 3 belasting bij een lager werkelijk rendement. Dat betekent dat het werkelijke rendement (de rentes, dividenden etc.) lager was dan het fictieve wettelijke rendement. Daarom wordt nu een digitaal formulier voorbereid, waarin belastingplichtigen per jaar kunnen opgeven wat hun werkelijke rendement was. Daarmee zouden ze dan aanspraak kunnen maken op vermindering van hun ‘vermogensbelasting’.

Voor de overbruggingsperiode – dus vanaf 2023 tot het moment dat een nog op te stellen nieuwe wet in werking zal treden – wordt daarnaast gedacht over een andere tegenbewijsregeling. Dat zou dus betekenen dat ook wettelijk gezien bewijs mag worden geleverd dat het rendement lager was dan fictief, zodat de heffing verminderd kan worden. Hierbij wordt gedacht aan een meerjarige tegenbewijsregeling. Dat zal betekenen dat wordt gekeken naar rendementen over meer jaren dan één enkel belastingjaar. Op die manier worden pieken en dalen wat ‘uitgemiddeld’. Het zou wel een hele systeemwijziging betekenen, aangezien alles nu is ingesteld op heffing per kalenderjaar. Een dergelijk besluit is niet te verwachten voor de verkiezingen.

Bron: Taxlive