Terug naar Korte berichten 11 September 2023

Voorgesteld nieuw box 3: ‘overig’ vermogen zoals crypto straks belast op basis van waardeontwikkeling

Geschreven door: Vanessa Huygen

Voorgesteld nieuw box 3: ‘overig’ vermogen zoals crypto straks belast op basis van waardeontwikkeling

Er ligt een nieuw box 3-voorstel. Of dit voorstel wet wordt is afwachten na de verkiezingen Voor cryptovermogen zal het betekenen dat waardestijgingen direct worden belast, ook als de Bitcoins, Ethereum of andere coins nog niet zijn verkocht.

In grote lijnen komt het voorstel dat nu wordt gedaan erop neer dat werkelijk rendement wordt belast, als het gaat om inkomsten die daadwerkelijk worden ontvangen. Denk hierbij aan:

  • rente
  • huurinkomsten
  • dividend.

Voor ander (indirect) rendement zal de waardestijging worden belast. Denk aan waardeveranderingen van bijvoorbeeld:

  • aandelen
  • vastgoed
  • maar ook: cryptovaluta

Waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor onder meer onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven. Daarvoor zal een vermogenswinstbelasting, dus pas heffing bij realisatie, zoals bij verkoop.

Gevolgen cryptovermogen

Veel categorieën belasting zullen gaan vallen onder de categorie ‘overig vermogen’ in het voorgestelde artikel 5.10. Eén hiervan zal het bezit aan cryptovaluta betreffen. Daarvoor gaat een systeem gelden van ‘vermogensaanwas’. Dat betekent dat waardestijgingen direct zullen worden belast, ook als het cryptobezit niet (in dat jaar) zijn verkocht. Verliezen zijn weliswaar weer verrekenbaar, maar dit kan enorme liquiditeitsproblemen creëren bij de welbekende pieken in de cryptomarkt.

Beoogde invoering 2027

De gevolgen gaan niet van vandaag op morgen in, aangezien de beoogde invoering van dit voorstel per 2027 betreft. In tussentijd geldt de overbruggingswet, waarbij vermogen in de drie inmiddels welbekende categorieën wordt verdeeld met ieder een eigen fictief (forfaitair) belast rendement: spaartegoeden, schulden en overige.

Lager werkelijk rendement

Een nog altijd onbekende factor is wat de Hoge Raad gaat oordelen van dit tijdelijke box 3-stelsel. In het Kerstarrest is geoordeeld dat het oude box 3-systeem met forfaitaire rendementen niet deugde, om meerdere redenen:

  • de percentages te ver aflagen van de werkelijkheid, maar ook omdat
  • pechbeleggers werden belast alsof ze geluk hadden gehad, en
  • hogere vermogens werden geacht te beleggen en op basis daarvan werden belast.

Alleen het laatste probleem is met de verdeling in categorieën (een beetje) aangepakt. Maar ook nu nog worden alle ‘overige vermogens’ behandeld alsof ze lucratieve beleggingen of onroerend goed zijn.

Ook oordeelde de Hoge Raad dat de belastingaanslag moest worden verminderd naar werkelijk rendement.

Of dit in alle gevallen moet of dat de Herstelwet (2017 t/m 2022) dan wel de Overbruggingswet (2023 en verder) voldoende compensatie biedt, daarover is het oordeel van de Hoge Raad nog afwachten. De uitkomst kan nog altijd zijn dat in alle gevallen, wanneer het werkelijk rendement lager is dan de fictieve inkomsten, de belastingaanslag naar beneden moet worden aangepast. 

 

Bronnen:

En: