Terug naar Korte berichten 12 April 2023

Waarom zou je cryptobezit alsnog melden bij de Belastingdienst? 3 risico’s

Geschreven door: Vanessa Huygen

Waarom zou je cryptobezit alsnog melden bij de Belastingdienst? 3 risico’s

De animo om bezit van crypto bij de Belastingdienst te melden blijkt extreem laag te zijn. In Nederland doet maar 1,5% van de cryptobezitters aangifte bij de fiscus. Wereldwijd ligt dat percentage nog lager.

Waarom zou je?

Er zijn verschillende goede redenen om jezelf toch alsnog te melden met cryptovaluta. De blockchain lijkt wel anoniem, maar is tegelijkertijd volstrekt openbaar. Bovendien kan op verschillende manieren ontdekking dreigen. En hoewel de inkeerregeling voor vermogen strikt genomen niet meer bestaat, is het nog steeds veel gunstiger om zelf te melden dan ontdekking af te wachten.  

Risico 1: uitwisseling door DAC8

Binnen de EU wordt steeds meer informatie uitgewisseld, na invoering van DAC8 straks ook over cryptovermogen. Wie bitcoin, ethereum, DASH of andere altcoins bezit die nog niet zijn gemeld aan de Belastingdienst, loopt daarom een risico wanneer DAC8 wordt ingevoerd. De kans dat de Belastingdienst zelf op de hoogte raakt van cryptovermogen neemt daardoor toe. Invoering van DAC8 afwachten is ook een risico, omdat een melding dan wellicht niet meer als ‘vrijwillig’ wordt gezien. Meer hierover lees verder in ‘Crypto-inkeer straks te laat door informatie-uitwisseling (DAC8)?’ 

Risico 2: vragen van de bank

Banken stellen (nog) sneller vragen wanneer crypto wordt ‘gecasht’. Wanneer daarop geen of naar het idee van de bank onvoldoende bevredigend antwoord komt, meldt de bank bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Vanuit daar komt de informatie bij de Belastingdienst terecht.

Risico 3: leven van de lucht

Ook als coins op andere manier worden gebruikt kan het in de gaten lopen. Ook wie ‘onverklaarbaar vermogen’ heeft kan namelijk aan een controle worden onderworpen. Aangezien niemand van de lucht kan leven, is dat een aanwijzing dat iemand niet-opgegeven vermogen heeft.

Gevolgen afschaffing inkeerregeling – neem een advocaat

Ga je melden of word je geconfronteerd met vragen over niet-aangegeven cryptovermogen, zorg dan dat je een advocaat inschakelt. Omdat de inkeerregeling is afgeschaft voor vermogen en daarom het risico van een strafzaak niet 100% kan worden uitgesloten, is van belang om vertrouwelijk te kunnen communiceren. Een belastingadviseur met kennis van zaken heeft geen geheimhoudingsplicht, een advocaat wel. Een samenwerking met je (eigen) adviseur kan mogelijk wel, lees daarover ook meer in ‘Crypto-inkeer straks te laat door informatie-uitwisseling (DAC8)?’ 

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_waarom-zou-je-cryptobezit-alsnog-melden-bij-activity-7051822146888572928-tVwv