Terug naar Korte berichten 6 April 2023

Handleiding controle Belastingdienst

Geschreven door: Marloes Lammers

Handleiding controle door de Belastingdienst

De Belastingdienst profileert zich veelal met de slogan 'leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel' toch is het tegendeel waar. Een controle van de Belastingdienst gaat veelal gepaard met veel onzekerheden, laat staan dat een controle als makkelijk ervaren kan worden. Als belastingplichtige is het belangrijk om te begrijpen hoe de Belastingdienst te werk gaat bij het controleren van belastingaangiften. Door het volgen van deze handleiding krijgt u meer inzicht in het controleproces van de Belastingdienst en hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

De Belastingdienst kan verschillende redenen hebben om een controle uit te voeren. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld twijfels zijn over de juistheid van een belastingaangifte, omdat sprake is van een risicovolle branche waarin u werkzaam bent of omdat sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst wettelijk gerechtigd is om controles uit te voeren en dat belastingplichtigen verplicht zijn hieraan mee te werken.

In deze handleiding gaan wij eerst in op de verschillende soorten controles die de Belastingdienst kan uitvoeren. Vervolgens bespreken we wat van u wordt verwacht tijdens een controle en wat uw rechten en plichten zijn als belastingplichtige. Ten slotte geven we enkele tips over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een controle en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitkomst van de controle.

Met de juiste kennis en voorbereiding kunt u ervoor zorgen dat de controle soepel verloopt en kunt u met een gerust hart verder gaan. Lees daarover meer in onze handleiding.