Terug naar Korte berichten 7 September 2022

Foutje van de fiscus; altijd bezwaar maken tegen de ‘vermogensbelasting’?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Foutje van de fiscus; altijd bezwaar maken tegen de ‘vermogensbelasting’?

Deze week werd bekend dat de ‘niet-bezwaarmakers’ geen compensatie krijgen voor ten onrechte geheven box 3-belasting. De Hoge Raad had op 20 mei 2022 al geoordeeld dat deze groep spaarders geen recht had op compensatie via #ambtshalve_vermindering, waarna het wachten was op het politieke besluit.

De NRC roept nu de vraag op:

“of belastingplichtigen voortaan altijd maar #pro #forma #bezwaar moeten aantekenen tegen hun #voorlopige #aanslag. Wie immers besloot dat niet te doen bij de #vermogensrendementsheffing van de afgelopen jaren, is nu de klos. Als dat bezwaar nu per definitie wordt gemaakt, zit de belastingplichtigen in elk geval #altijd #goed. De vraag is of de overbelaste systemen van de fiscus dat er nog bij kunnen hebben, een paar miljoen bezwaren per jaar.”

 

Wie wil profiteren van rechterlijke aanpassing van de wet, zal inderdaad zelfstandig bezwaar moeten maken. Wanneer (zoals in geval van box 3 over 2017 en verder) een procedure wordt aangemerkt als ‘massaal bezwaar’, loopt eenieder #niet langer #automatisch mee. Een eigen briefje met de inhoud dat u het niet met de heffing eens bent, is hiervoor noodzaak.

 

Wel een paar opmerkingen bij de vraag/oproep van de NRC:

 

  • bezwaar tegen een #voorlopige aanslag #Inkomstenbelasting kan niet. In de Wet IB is een uitzondering gemaakt op die hoofdregel.[1] Bezwaar kan wel tegen de #definitieve aanslag;
  • echt ‘pro forma’ bezwaar is ook niet handig; dat betekent dat u zonder enige toelichting bezwaar maakt. Het is altijd verstandiger om daar – hoe beknopt ook – een reden bij te geven, zodat u een gemotiveerd bezwaar hebt. Anders heeft u kans wegens (ook later alsnog) niet-motiveren #niet_ontvankelijk te worden verklaard.
  • maak alleen bezwaar als u denkt dat het zinvol zou kunnen zijn. Overal standaard bezwaar tegen maken is niet heel effectief. Denkt u echter een (kleine) kans te hebben dat uw aanslag te hoog is vastgesteld en bent u bereid hier energie en/of kosten – wanneer u het bezwaarmaken uitbesteedt – aan te besteden, zorg dan dat u tijdig zelfstandig bezwaar maakt.

 

Bron:

* NRC 6 september 2022, ‘Foutje van de fiscus? Zorg ervoor dat je sowieso al bezwaar hebt gemaakt

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vermogensbelasting-ambtshalveabrvermindering-activity-6973247702545350657-taR5?

 

Voetnoot:


[1] Een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting kan op grond van art. 9.5 IB (‘Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen’) op verzoek worden herzien. Wordt een verzoek om herziening afgewezen, dan is dat wel beschikking waartegen bezwaar mogelijk is – tot de datum van de definitieve aanslag. En vanaf die datum binnen zes weken tegen de desbetreffende definitieve aanslag.